คอร์สอบรม ทำอย่างไรให้โรงงาน ได้รับมาตรฐาน อย. แบบครบวงจร

ทำอย่างไรให้โรงงาน ได้รับมาตราฐาน อย. แบบครบวงจร?
โอกาสที่ดีมาแล้ว กับการจัดคอร์สอบรบเรื่องของ อย. โดยวิทยากรผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน เหมาะสำหรับโรงงานที่ยังไม่ขึ้นทะเบียน อย. หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ
.
เนื้อหาอบรม:
– ภาพรวมกฎหมาย ระบบมาตรฐานสำหรับโรงงานอาหาร
– หลักการการออกแบบสถานที่ผลิตให้ถูกต้อง
– การจัดเตรียมและการกรอกเอกสารจริง
– การจัดทำเอกสารฝ่ายผลิตและฝ่ายควบคุมคุณภาพ
– การจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขึ้นทะเบียนโรงงานกับ อย.