ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร

ภาษีเงินได้นิติบุคคล คืออะไร เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจมีเป้าหมายคือเพื่อแสวงหาผลกำไร ซึ่งบทบาทนี้ของผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ โดยหน้าที่สำคัญของผู้ที่มีรายได้ที่มาจากกำไร หักค่าใช้จ่ายคือการยื่นภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากร และผู้ประกอบการ หรือผู้ที่ทำธุรกิจ คือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลนั้นถือเป็นบุคคลประเภทหนึ่งที่ต้องมีการยื่นภาษี (Tax) ด้วยเช่นกัน เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่