การตรวจสอบบัญชีคืออะไร

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการดำเนินงาน เครื่องมือหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องมี ต้องคอยติดตาม ควบคุมและนำไปใช้ให้ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ‘งบการเงิน’ ซึ่งงบการเงินมาจากการทำการบัญชี (Accounting) อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบบัญชีและติดตามงบประมาณต่างๆ ให้ยังคงอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องด้วย เรื่องนี้มีความสำคัญซึ่งบุคคลภายในองค์กรไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินกันเองได้ หลายองค์กรจึงต้องใช้บริการจากบริษัทรับทำบัญชีเข้ามาดูแล รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่