การตรวจสอบบัญชีคืออะไร

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือการลงทุนและการใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการดำเนินงาน เครื่องมือหนึ่งที่ทุกองค์กรต้องมี ต้องคอยติดตาม ควบคุมและนำไปใช้ให้ทรงประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ‘งบการเงิน’ ซึ่งงบการเงินมาจากการทำการบัญชี (Accounting) อย่างเป็นระบบ ครบถ้วน ถูกต้องและแม่นยำ ตลอดจนต้องมีการตรวจสอบบัญชีและติดตามงบประมาณต่างๆ ให้ยังคงอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องด้วย เรื่องนี้มีความสำคัญซึ่งบุคคลภายในองค์กรไม่สามารถตรวจสอบงบการเงินกันเองได้ หลายองค์กรจึงต้องใช้บริการจากบริษัทรับทำบัญชีเข้ามาดูแล รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่
การทำภาษี

ทำไมการทำภาษี ถึงมีความยุ่งยาก

ความสำคัญของการทำบัญชี คือ การทำให้รู้ที่มาของเงินรายได้และรายจ่ายที่เสียไป ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้สามารถช่วยให้บริษัทนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ เมื่อบริษัทมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องเสียภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งภาษีที่เสียไปนี้ก็จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป แต่ในเรื่องของการทำภาษีมีความละเอียดอ่อนมาก เพราะไม่เพียงแต่มีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น แต่ยังมีในส่วนของการเสียภาษีบำรุงท้องถิ่น การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืนภาษีต่าง ๆ จากการลดหย่อนภาษีทางธุรกิจและการบริจาคอื่น ๆ อีกมาก ดังนั้นใครที่จะ จดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรืออื่น ๆ ควรศึกษาข้อมูลตรงส่วนนี้ให้ดี เพราะหากผิดพลาดมาอาจโดนปรับเสียหายมากก็เป็นได้ 

>>> อ่านต่อที่นี่
ภาษีคืออะไร

ภาษีคืออะไร?

ภาษี หรือ Tax คือ เงินหรือสิ่งอื่นใดที่รัฐเรียกเก็บด้วยการบังคับด้วยกฎหมาย ซึ่งมีทั้งภาษีทางตรงและภาษีทางอ้อม โดยภาษีทางตรงเกิดขึ้นจากการจัดเก็บกับบริษัท ร้านค้าหรือแม้บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ถึงเกณฑ์หลังจากที่มีการหักค่าลดหย่อนต่าง ๆ แล้ว โดยวันนี้จะพาไปรู้จักกับภาษีในรูปแบบของนิติบุคคล หรือที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ซึ่งจะมีทั้งนิติบุคคลที่ต้องเสียภาษีและไม่ต้องเสียภาษี จะมีอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

>>> อ่านต่อที่นี่
รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ใครๆ ก็ทำได้ จริงหรือไม่

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคืองบกระแสการเงิน ซึ่งเจ้าของกิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนหรือต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป หลายครั้งมีคนคิดว่าแค่ทำบัญชีง่ายๆ จะไปยากอะไร แต่ในความเป็นจริงรูปแบบของกิจการและโครงสร้างของการทำบัญชีจะมีความแตกต่าง แต่จะเป็นอย่างไรนั้น วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คืออะไร

ส่วนหนึ่งของความเจริญรุ่งเรืองภายในประเทศเกิดจากการที่รัฐบาลได้ใช้เงินลงทุนไปในสินค้าหรือบริการที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข เกษตรหรืออื่นๆ ซึ่งเงินลงทุนที่รัฐนำมาใช้จ่ายส่วนหนึ่งมาจากเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนหรือที่รู้จักกันว่าเงินภาษี (Tax) นั่นจึงเป็นนโยบายที่ผู้มีรายได้ทุกคนจะต้องมีการเสียภาษี (Tax) เพื่อนำเงินส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศ และคำว่าผู้มีรายได้ทุกคนย่อมหมายถึงหน่วยงาน ภาคธุรกิจ บริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือประกอบธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ ซึ่งรายได้ของผู้ประกอบการส่วนหนึ่งมาจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT จากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้ใช้บริการ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่
รับทำบัญชี

ทำไมถึงต้องจ้าง บริษัทรับทำบัญชี

ความเคลื่อนไหวทางการเงินคือหัวใจสำคัญของบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคล เนื่องจากกิจการหรือกิจกรรมของบริษัทมีการดำเนินการอยู่ทุกวันซึ่งต้องกระทบกับงบการเงินที่บริษัทได้มีการจัดทำไว้ ในเมื่อกิจกรรมทางการเงินหรือการทำบัญชี (Accounting) มีการเคลื่อนไหวอยู่ทุกวัน แล้วอย่างนี้บริษัทจะทราบงบการเงินที่มีความถูกต้องได้อย่างไร เรื่องนี้ How Group Account มีคำตอบให้คุณ

>>> อ่านต่อที่นี่
วีซ่าทำงาน

ทำไมชาวต่างชาติ ถึงต้อง ขอ วีซ่าทำงาน

วีซ่า คือ เอกสารที่ระบุถึงตัวตนของบุคคลต่างชาติที่ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ประเทศหรือพื้นที่นั้น ๆ หากเปรียบเทียบก็เหมือนกับบัตรประชาชน โดยในวีซ่าจะต้องกำหนดระยะเวลาในการเข้าพื้นที่หรือประเทศนั้นด้วย ซึ่งวีซ่าแต่ละแบบก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของการเข้าประเทศของบุคคลนั้น เช่น วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าทำงานและธุรกิจ เป็นต้น 

>>> อ่านต่อที่นี่
จดทะเบียนบริษัท

เราสามารถ จดทะเบียนบริษัท เองได้หรือไม่

ในฐานะของผู้ประกอบการทุกคนล้วนคาดหวังที่จะได้เห็นธุรกิจของตัวเองเติบโตไปอย่างมั่นคงและมีมูลค่ามากขึ้นในสายตาของธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเราได้ก็คือการ จดทะเบียนบริษัท ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจคิดไปว่าการ จดทะเบียนบริษัท ต้องยุ่งยากวุ่นวายแน่นอน แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าปัจจุบันเราสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ หากกำลังสงสัยว่าต้องทำอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

>>> อ่านต่อที่นี่