รับทำบัญชี

บริษัท รับทำบัญชี ต้องทำอะไรบ้าง

มีหลายคนที่สงสัยเกี่ยวกับบริษัท รับทำบัญชี ว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงและสัญญาจ้างงานว่ามีการกำหนดอะไรลงไปในรายละเอียดบ้าง หากผู้ว่าจ้างเพิ่งเปิดบริษัทและ จดทะเบียนบริษัท ได้ไม่นาน ต้องการจะจ้างให้บริษัทบริการทำบัญชีทำให้ทั้งหมดจะมีรายละเอียดดังนี้

>>> อ่านต่อที่นี่
การทำบัญชี

การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย มีอย่างไรบ้าง

ในอดีตทุกองค์กรต่างก็พึ่งพาแผนกหรือหน่วยงานบัญชีภายใน เพื่อการขับเคลื่อนและทำงานเกี่ยวกับบัญชีโดยเฉพาะ แต่ด้วยปัจจุบันการทำงานด้านบัญชีมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น หากแต่การทำงานในบริษัทฯ ของพนักงานบัญชีเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที จึงเกิดบริษัทที่ รับทำบัญชี โดยเฉพาะ ที่ไม่เพียงแต่ทำบัญชีเท่านั้น แต่ยังทำงานได้อีกหลาย ๆ อย่างแบบครบวงจร เช่น การ จดทะเบียนบริษัท, การขอวีซ่า-การต่อวีซ่าสำหรับนักธุรกิจหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เท่านั้นยังไม่พอ ยังรับทำเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ยื่นแบบรายได้ จนกระทั่งปิดงบการเงินประจำปี 

>>> อ่านต่อที่นี่
รับทำบัญชี

ทำไม บริษัท รับทำบัญชี ถึงได้มีค่าบริการ ราคาถูก

ในอดีตทุกองค์กรต่างก็พึ่งพาแผนกหรือหน่วยงานบัญชีภายใน เพื่อการขับเคลื่อนและทำงานเกี่ยวกับบัญชีโดยเฉพาะ แต่ด้วยปัจจุบันการทำงานด้านบัญชีมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น หากแต่การทำงานในบริษัทฯ ของพนักงานบัญชีเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที จึงเกิดบริษัทที่ รับทำบัญชี โดยเฉพาะ ที่ไม่เพียงแต่ทำบัญชีเท่านั้น แต่ยังทำงานได้อีกหลาย ๆ อย่างแบบครบวงจร เช่น การ จดทะเบียนบริษัท, การขอวีซ่า-การต่อวีซ่าสำหรับนักธุรกิจหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เท่านั้นยังไม่พอ ยังรับทำเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ยื่นแบบรายได้ จนกระทั่งปิดงบการเงินประจำปี 

>>> อ่านต่อที่นี่
รับทำบัญชี

ทำไมต้องจ้างเรา รับทำบัญชี

การจัดตั้งบริษัทเป็นของตัวเองนั้นไม่ว่าจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็จำเป็นต้องมีระบบการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายภายในบริษัท และยังดำเนินการในเรื่องภาษี (Tax) ประเภทต่าง ๆ ตามข้อกำหนดของกรมสรรพากร 

การทำบัญชี ( Accounting) ที่ถูกต้องในรูปแบบของบริษัททั่วไปนั้น ค่อนข้างจะเป็นเรื่องเฉพาะทางที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความเข้าใจและความละเอียดในการดำเนินการกับตัวเลขต่าง ๆ ซึ่งหากมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ ทั้งยังอาจเกิดปัญหาในด้านของภาษี ( Tax ) ตามมาในอนาคตได้อีกด้วย นั่นจึงทำให้เจ้าของกิจการหลายรายเลือกที่จะใช้บริการบริษัท รับทำบัญชี เข้ามาช่วยดำเนินการในเรื่องเหล่านี้แทน ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์อย่างชัดเจนหลายด้าน ได้แก่ 

>>> อ่านต่อที่นี่