บริษัท ฮาว กรุ๊ป แอ๊คเคานส์ จำกัด (HGA)

บริษัท ฮาว กรุ๊ป แอ๊คเคานส์ จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากร ระบบบัญชี รวมถึงบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
บริษัท ฮาว กรุ๊ป แอ๊คเคานส์ จำกัด ยึดมั่นในข้อมูลทางบัญชีว่าเป็นสิ่งที่จำเป็น และมีความสำคัญต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจทุก ๆ ด้าน ข้อมูลทางบัญชีใช้ในการด้านบริหารงาน และเมื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพในองค์กรธุรกิจหนึ่ง ข้อมูลจะถูกจัดเตรียมขึ้นจากกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ที่เรียกว่า ระบบบัญชี เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล กิจกรรมการค้า การเงิน ที่อยู่ในรูปของแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ นำมาสรุป และประมวลผล

บริษัท ฮาว กรุ๊ป แอ๊คเคานส์ จำกัด มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งในการดูแลเอาใจใส่ต่อระบบัญชีของท่าน

ข้อดีของเรา

เรามีความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

เรามีความเชี่ยวชาญหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนตั้งบริษัท รับทำบัญชี ตรวจสอบภาษี วางระบบบัญชี และคอร์สสอนบัญชี ด้วยทีมงานที่มากประสบการณ์

เราให้บริการลูกค้าอย่างมืออาชีพ

ด้วยประสบการณ์ในสายงานที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ และสามารถให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

เรามีความถูกต้อง และโปร่งใส

กระบวนการทำงานของเรานั้น มีความถูกต้องและโปร่งใส ลูกค้าสามารถตรวจได้ ทางเราสามารถชี้แจง กระบวนการทำงานของเราให้ลูกค้าได้เข้าใจได้ในทุกขั้นตอน