โควิดกับมาตรการภาษี

โควิดกับมาตรการภาษี

ในช่วงปลายปีทีแล้ว ดำเนินมาถึงตอนนี้ คำว่า New Normal มีการพูดถึงไม่เว้นแต่ละวัน การแปลความหมายที่แตกต่างกันออกไป เช่น คือความปกติที่ไม่ธรรมดา  กระแสธุรกิจแบบใหม่ เหล่านี้ เป็นต้น แต่สำหรับ นักธุรกิจแล้ว การมองสถานการณ์ พฤติกรรมผู้บริโภค ลูกค้า แน่ละ มีการเปลี่ยนแปลงไป

พฤติกรรมที่เคยปฏิบัติเสมอมา ได้เปลี่ยนแปลงสัมผัสได้ทีละนิดละน้อย สมมุติว่า ธุรกิจของเราเคยมีรายได้เป็นกอบเป็นกำ แต่ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ควิด เป็นต้นมาลูกค้าเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากที่มาพบปะพูดคุย ประชุม แต่ตอนนนี้ต้องหาช่องทางในการพบปะนั้นใหม่ นำเสนองาน สินค้า ได้ยากขึ้น  สิ่งเหล่านี้ธุรกิจเองก็มีการปรับตัวตาม ในเมื่อรายได้ไม่เท่าเดิม ต้องมีการเพิ่มช่องทางในการติดต่อ นำเสนอใหม่ E-commerce, line  เป็นต้น  ธุรกิจต้องทำให้รายได้ของตน ขององค์กร  เพิ่ม หรือไม่ก็ไม่ลดลง หรือลดลงก็น้อยมาก

ทางด้านต้นทุนล่ะ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เคยจ่ายเพื่อให้ สินค้า หรือ บริการ ถึงมือลูกค้าหรือ ขายได้ ตอนนี้ต้องหันมาดูว่า มีต้นทุนใดที่จะสามารถลดลงได้บ้าง เช่น ไหน ๆ ก็ทำงานบ้างไม่ทำบ้าง รัฐบาลสั่งหยุดบ่อย ให้พนักงานทำจากที่บ้านจะดีกว่าหรือไม่ ประหยัดค่าเช่า ไปละส่วนหนึ่ง

เราจะสังเกตุได้ว่า มาตรการต่าง ๆ ที่รัฐนำมาใช้ตอนช่วงนี้นั้น มักจะมีนโยบายที่ออกมาแบบชั่วคราว ส่วนใหญ่มักจะมาในแผนฟื้นฟูต่างๆ เช่น สรรพากร ใช้มาตรการ เลื่อน กำหนดเวลาการชำระภาษีต่าง ประกาศมาเป็นชุด ๆ ใช้มาตรการ เร่ง สรรพากรเร่งคืนภาษี ธุรกิจที่ได้รับมาตรการเร่งนี้เห็นชัดที่สุด เห็นจะเป็น ธุรกิจส่งออก สรรพากรคืนภาษีเร็วมาก มาตรการ ต่อมา คือ ลดอัตราภาษี เห็นชัดจาก ภาษีเงินได้  หัก ณ ที่จ่าย มาตราการ สุดท้ายที่สรรพากรทำ คือ จูงใจ ให้คนมีการใช้เงินมากขึ้น มีกิจกรรมที่จะผลักดัน จูงใจ เช่น การคืนเงินภาษีผ่าน พร้อมเพย์ เพียงแต่นำเลขที่ผู้เสียภาษี นิติบุคคล 13 หลัก ไปผูกไว้กับบัญชีธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง เท่านั้น ไม่ต้องไปรับเช็คจากสรรพากร ไม่ต้องใช้เอกสาร มีเงินโอนเข้าบัญชีเมื่อถึงเวลาคืนภาษี เป็นการใช้เทคโนโลยี ดิจิตอล เพียงกำหนดกฎเกณฑ์ ให้ธุรกิจหันมาใช้ E- Service กันมากขึ้น ต่อไปสังคมก็จะไร้เงินสด โดยการใช้ E-Payment คาดการณ์เล็ก ๆ ที่อาจใหญ่ในข้างหน้านี้คือ จะมีการส่งเสริมการใช้ E-Tax Invoice โดยธนาคารจะเป็นผู้ออกแทนธุรกิจต่าง ๆ ธุรกิจใดที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการส่งเสริมการใช้ e-Tax Invoice กับธนาคารที่ธุรกิจท่านมีเงินฝาก หมุนเวียนอยู่แล้ว การยื่นขอ โอดี OD  ขอสินเชื่อกับธนาคารจะทำได้ง่าย เผลอดอกเบี้ยต่ำอย่างเป็นประวัติการณ์ จับตาดูให้ดี ความเคลื่อนไหวของธุรกิจ ในช่วงนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/