บริการด้านใบอนุญาตทำงาน

บริการด้านใบอนุญาตทำงาน

โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงมากกว่า 10 ปี

เราให้บริการด้านใบอนุญาติทำงาน​

ให้บริการขอ/ต่อใบอนุญาตทำงานและวีซ่าแบบครบวงจรให้กับชาวต่างชาติหลากหลายเชื้อชาติ ที่ต้องการทำงานและต้องการอยู่ในประเทศไทย

ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit)

    ใบอนุญาตการทำงาน (Work Permit) คือเอกสารสำคัญ สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่อประกอบธุรกิจ กิจการ หรือ ลูกจ้าง มีความจำเป็นที่จะต้องยื่นขอการเปลี่ยนประเภทการลงตรา ตามกฏหมายของราชอาณาจักรไทย ว่าด้วย ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลง ประเภทการลงตราเป็นแบบ Non-Immigrant Visa “B” (NON-B) หรือวีซ่าประเภทธุรกิจ เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงการลงตราเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำเป็นที่จะต้องยื่นคำขอใบอนุญาติการทำงาน (Work Permit) ได้ที่กรมจัดหางานกระทรวงแรงงาน ภายในระยะเวลา 90 วัน หลังจากเดินทางถึงประเทศไทย มิฉะนั้นจะไม่สามารถทำงานในราชอาณาจักรไทยได้

ข้อดีของการ ขอ/ต่อใบอนุญาตการทำงาน กับเรา

  • ไม่ต้องเสียเวลาด้วยตัวเอง
  • เรามีทีมงานเฉพาะที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
  • มีประสบการณ์ในการขอใบอนุญาตการทำงานมาอย่างยาวนาน
  • ให้คำแนะนำ และจัดทำเอกสารให้ลูกค้า ได้อย่างถูกต้อง
  • เรามีค่าบริการที่เหมาะสม

    บริษัท ฮาว กรุ๊ป แอ๊คเคานส์ จำกัด (HGA) ให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) วีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ขอวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) เปลี่ยนประเภทวีซ่า เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่า Non-O (วีซ่าติดตาม) / วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน) โดยเราเป็นผู้ชำนาญในการขอหนังสืออนุญาตการทำงาน (Work Permit) ให้ชาวต่างชาติในประเทศไทย ทั้งนี้บริษัทของเรานั้น มีระบบการทำงานที่รวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยำ เป็นมาตรฐาน และดำเนินงานตามกฏหมาย จึงเป็นที่ยอมรับแก่ลูกค้า ชาวไทย และชาวต่างชาติ

ค่าบริการใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)