บริการด้านวีซ่า

บริการด้านวีซ่า

โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงมากกว่า 10 ปี

เราให้บริการด้านวีซ่า​

บริการ ขอวีซ่าทำงาน เปลี่ยนประเภทวีซ่า การตรวจลงตราวีซ่า และบริการด้านวีซ่า อื่นๆ แบบครบวงจร

วีซ่าคืออะไร?

วีซ่าเปรียบเหมือนบัตรเดินทาง เมื่อผู้เดินทางมีใบบัตรเดินทาง ก็จะสามารถเข้าถึงที่ต่างๆได้ การมีวีซ่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเดินทาง ที่มีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปยังประเทศต่างๆ ที่มีกำหนดการ เข้า-ออก หรือเรียกว่า วีซ่า นั่นเอง และวีซ่าแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศ ในส่วนของเอกสารและการพิจารณาในการขอวีซ่าในแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต และคุณสมบัติของผู้ยื่นขอวีซ่า

ค่าบริการขอวีซ่า (Visa)

ค่าบริการวีซ่าอื่น ๆ (Visa)