Tax คืออะไร

Tax คืออะไร

‘ความเป็นอยู่ที่ดีคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนา’ เชื่อว่าถ้อยคำนี้ทุกคนต้องเห็นด้วยอย่างแน่นอน แต่การจะดำเนินกิจการหรือกิจกรรมใด ๆ ย่อมต้องมีการลงทุนและค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเป็นธรรมดา แล้วสิ่งที่เรียกว่าสาธารณูปโภคของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การสาธารณสุข การอุตสาหกรรม หรือกิจการอื่นที่ทุกคนมีสิทธิใช้ร่วมกันโดยภาครัฐเป็นผู้จัดหาหรือคอยให้บริการล่ะ เอาเงินลงทุนและค่าใช้จ่ายมาจากไหน วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง?

ภาษี (Tax) คือเงินที่รัฐบาลเรียกเก็บจากประชาชน เพื่อนำไปลงทุนหรือใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวม ซึ่งแม้ว่าไม่ได้มีสิ่งตอบแทนกลับมาแก่ประชาชนโดยตรง แต่ทุกคนที่มีรายได้มีหน้าที่ในการจ่ายภาษีซึ่งเรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ส่วนบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท ก็ต้องจ่ายภาษีที่เรียกว่าภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งในกรณีของบุคคลธรรมดาในการเสียภาษีประจำปีทำได้ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากโดยส่วนใหญ่บริษัทจะมีหนังสือรับรองที่คำนวณเรื่องรายได้มาให้พนักงานเพื่อยื่นภาษีประจำปีอยู่แล้ว แต่สำหรับบริษัทเนื่องจากมีกิจการหรือกิจกรรมที่ต้องใช้เงินอยู่ทุกวันจึงจำเป็นต้องมีการจัดทำการบัญชีหรือที่รู้จักกันว่า Accounting ที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการยื่นภาษีนั่นเอง

สรุปง่าย ๆ ก็คือ ไม่ว่าบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีให้ภาครัฐเพื่อที่ภาครัฐจะได้นำเงินไปลงทุนหรือใช้จ่ายในกิจการหรือกิจกรรมที่ทุกคนต้องกิน ใช้ หรือเที่ยว นั่นคือประโยชน์ที่ตอบแทนกลับไปสู่ประชาชนทางอ้อมนั่นเอง และถ้าหากอยากรู้ลึก รู้จริงเรื่อง Tax ให้มากกว่านี้อย่าลืมนึกถึงเรา How Group Account ช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/