จดทะเบียนบริษัท

เราสามารถ จดทะเบียนบริษัท เองได้หรือไม่

ในฐานะของผู้ประกอบการทุกคนล้วนคาดหวังที่จะได้เห็นธุรกิจของตัวเองเติบโตไปอย่างมั่นคงและมีมูลค่ามากขึ้นในสายตาของธุรกิจอื่น ๆ ซึ่งเครื่องมือหนึ่งที่สามารถใช้เป็นหลักประกันความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจของเราได้ก็คือการ จดทะเบียนบริษัท ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งถอดใจคิดไปว่า การจดทะเบียนบริษัท ต้องยุ่งยากวุ่นวายแน่นอน แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าปัจจุบันเราสามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ด้วยตัวเองผ่านช่องทางออนไลน์ หากกำลังสงสัยว่าต้องทำอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

  1. ตรวจสอบและจองชื่อบริษัท โดยการจองชื่อบริษัทสามารถทำได้ 2 วิธี คือ จองด้วยตัวเองผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือจองผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
  2. เตรียมข้อมูลสำหรับจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดจัดตั้งบริษัท ตั้งแต่ชื่อของบริษัทตามที่ได้จองไว้ แผนที่ตั้งบริษัท วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ ทุนจดทะเบียน ข้อมูลผู้ก่อตั้ง ข้อมูลผู้ถือหุ้น ข้อมูลพยานและรายละเอียดการประชุมจัดตั้งบริษัท
  3. รอนายทะเบียนตรวจสอบและเตรียมเอกสารให้พร้อม โดยยื่นเอกสารออนไลน์ได้ที่ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเลคทรอนิกส์ (e-Register) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  4. ยื่นคำขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตที่ใกล้บ้านหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เมื่อได้นายทะเบียนรับรองได้รับหนังสือรับรองก็ถือว่าบริษัทของเราได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว

จะเห็นได้ว่าการจัดตั้งบริษัทไม่ใช่เรื่องยุ่งยากแต่อย่างใด แต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังตามมาก็คือการจัดทำการบัญชี (Accounting) และการคำนวณภาษี (Tax) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรได้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันปัญหาของการต้องเสียค่าปรับตามมาในภายหลัง ซึ่งเรื่องนี้จะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเมื่อได้มืออาชีพอย่าง How Group Account เข้ามาช่วยเหลือคุณ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/