อากรแสตมป์

อากรแสตมป์ คืออะไร

อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่อยู่ในรูปแบบของแสตมป์ ถือเป็นการจัดเก็บภาษีอีกประเภทหนึ่งตามประมวลรัษฎากร หน้าตาคล้ายกับแสตมป์ติดจดหมาย แต่หาซื้อไม่ได้ที่ไปรษณีย์ แต่สามารถหาซื้อได้ตามสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำนักงานที่ดิน สำนักงานขนส่งและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ซึ่งมีงานเกี่ยวกับการทำสัญญาระบุไว้ด้วย 

การเสียภาษีในรูปแบบของอากรแสตมป์ โดยทั่วไปจะใช้วิธีติดอากรแสตมป์ลงในสัญญาประเภทต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น สัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อทรัพย์สิน สัญญาจ้างทำของ สัญญากู้ยืมเงิน ใบมอบอำนาจและอื่น ๆ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการติดอากรแสตมป์ในสัญญาประเภทต่าง ๆ นั้น สามารถค้นหาได้จากคำว่า “บัญชีอัตราอากรแสตมป์” ซึ่งจะมีการกำหนดประเภทสัญญา อัตราอากร ผู้ที่ต้องเสียอากรและผู้ที่ต้องขีดฆ่าแสตมป์ อยู่ด้วยเรียบร้อยแล้ว 

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายท่านอาจมีข้อสงสัยว่า ถ้าไม่ติดอากรแสตมป์ จะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ คำตอบคือ ไม่เกิดขึ้นในทันที แต่เมื่อมีเหตุให้ต้องใช้สัญญาเอกสารเหล่านั้นเป็นพยานหลักฐานในคดีใด ๆ ก็ตาม ต้นฉบับ คู่ฉบับหรือสำเนาก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้ จนกว่าจะปิดแสตมป์ครบตามจำนวนเสียก่อนและต้องขีดฆ่าอากรแสตมป์เพื่อให้การปิดอากรนั้นสมบูรณ์อีกด้วย 

ในกรณีที่คำนวณอากรออกมาแล้วเป็นจำนวนเงินที่สูงมากเกินกว่าจะปิดอากรแสตมป์ได้โดยสะดวก ผู้เสียอากรสามารถเดินทางไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา เพื่อยื่นแบบ อ.ส.4 ซื้ออากรเป็นตัวเงินได้ แต่ต้องตรวจสอบกับทางเจ้าพนักงานก่อนว่า มูลค่าสัญญาที่เราจะไปขอซื้ออากรเป็นตัวเงินนั้น สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เช่น หากเป็นสัญญาเช่าที่ดินต้องมีมูลค่าการเช่ามากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป รวมถึงต้องตรวจสอบประเภทของสัญญาให้แน่ใจก่อนด้วย แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่สะดวกมาก ๆ เพราะเมื่อซื้ออากรเป็นตัวเงิน จะได้รับสติ๊กเกอร์มาแปะลงบนสัญญาต้นฉบับได้เลยทันที ไม่ต้องติดอากรแสตมป์จำนวนมากลงบนกระดาษหลาย ๆ แผ่นแนบท้ายสัญญาอย่างการใช้ดวงตราอากรแสตมป์ 

นอกจากเรื่องของอากรแสตมป์ HIG บริษัท รับทำบัญชี และรับดูแลงานด้าน Tax รวมถึงงานด้าน Accounting ยังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินการยื่นจดทะเบียนต่าง ๆ ได้อีกด้วย ท่านใดสนใจขอรับคำปรึกษา กรุณาติดต่อ HIG ผ่านช่องทางการติดต่อที่ให้ไว้ด้านล่าง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน HIG ยินดีให้บริการคุณ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/