สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง

ก่อน จดทะเบียนบริษัท จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับประเภทการจดทะเบียน รูปแบบ และขั้นตอนก่อนสักเล็กน้อย เพื่อประโยชน์ของกิจการที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ซึ่งในวันนี้ HIG ได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งที่ควรรู้ก่อน จดทะเบียนบริษัท แบบเข้าใจได้ง่าย ๆ มาฝากกัน 

1) ประเภทการจดทะเบียน 

สามารถเลือกจัดตั้งนิติบุคคลได้ 3 ประเภท ได้แก่ ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด โดยห้างหุ้นส่วนจะมีด้วยกัน 2 ประเภท คือ ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยข้อดีของห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อยู่ที่ความน่าเชื่อถือ และประโยชน์ทางภาษีที่มีมากกว่า แต่หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบหนี้สินอย่างไม่มีเพดานจำกัดเลย ส่วนห้างหุ้นส่วนจำกัด มีข้อดีที่หุ้นส่วนไม่ต้องรับภาระหนี้สินไปเต็ม ๆ เหมือนประเภทแรก แต่ก็ทำการจัดตั้งและเลิกกิจการได้ยาก ต้องจัดทำบัญชีค่อนข้างวุ่นวาย ในขณะเดียวกันบริษัทจำกัดมีข้อดีที่ความน่าเชื่อถือสูง สามารถโอนหรือขายหุ้นได้ แม้ว่าผู้ถือหุ้นจะเสียชีวิตหรือล้มละลายไป บริษัทก็ยังคงอยู่ต่อ แต่ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งและเลิกกิจการนั้นค่อนข้างสูง เพราะต้องมีการจัดทำบัญชีโดยละเอียด 

2) จำนวนคนที่ใช้ก่อตั้งบริษัท 

จำเป็นต้องมีตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป ได้แก่ ผู้เริ่มก่อการ ผู้ถือหุ้นและผู้มีอำนาจกระทำการแทน ที่เรามักรู้จักกันดีในชื่อ “กรรมการ” ซึ่งการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนั้นสามารถดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้ โดยทั่วไปจะเรียกวิธีนี้ว่า e-Certificate เมื่อได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคล 13 หลักเรียบร้อยแล้ว นิติบุคคลนั้นจะใช้เลข 13 หลักนี้ดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ไปตลอด เช่น สำนักงานประกันสังคม สรรพากรและหน่วยงานราชการอื่น ๆ เปรียบได้กับเลขประจำตัวบัตรประชาชนของบุคคลนั่นเอง 

3) จองชื่อกิจการ

เข้ามาที่เรื่องของชื่อกิจการกันสักหน่อย การตั้งชื่อบริษัทนั้น จำเป็นต้องตั้งชื่อทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยต้องดำเนินการจองชื่อก่อนยื่นเอกสารเพื่อจดทะเบียนจัดตั้งและควรตกลงเรื่องอำนาจกรรมการกันอย่างรอบคอบก่อน เนื่องจากนิติบุคคลจะดำเนินกิจการต่อไปได้ด้วยอำนาจกรรมการ เช่น ระบุให้กรรมการลงนามร่วมกัน 2 บุคคล ได้แก่ นายเอและนายบี พร้อมประทับตราบริษัทหรือระบุให้กรรมการคนใดคนหนึ่งลงนามได้ ระหว่างนายเอหรือนายบี พร้อมประทับตราบริษัท แล้วแต่จะตกลงกันว่าจะดำเนินกิจการต่อไปในรูปแบบใด 

การจดทะเบียนพาณิชย์นั้นมีขั้นตอนตามลำดับชั้น โดยปกติแล้วบริษัท รับทำบัญชี หรือบริษัทที่ให้บริการด้าน Accounting มักให้คำปรึกษาได้ตามระดับความเชี่ยวชาญ ซึ่ง HIG สามารถให้คำแนะนำและบริการให้คำปรึกษา รวมถึงการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ภาษี และการทำบัญชี ท่านที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาได้ ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/