วีซ่า Non-B คืออะไร

วีซ่า Non-B คืออะไร

วีซ่า Non-B คืออะไร

การขออยู่ต่อในราชอาณาจักรหรือการขอวีซ่านั้นมีหลากหลายประเภท ประเภทวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายแบบ แต่วันนี้ HGA จะขอแนะนำ วีซ่า Non-B ให้รู้จักกันก่อนเป็นลำดับแรก ในฐานะที่เป็นวีซ่าที่ผู้บริหารองค์กรชาวต่างชาติจำเป็นต้องมี 

หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานหรือ Work permit แล้ว ผู้บริหารและพนักงานชาวต่างชาติทุกท่าน จำเป็นต้องทำเรื่องยื่นขอวีซ่า Non-B เป็นลำดับต่อไป เพื่อให้สามารถอยู่ในประเทศไทยต่อได้อีก 1 ปี อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยประเภทของวีซ่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและพบได้มากโดยทั่วไป  

  1. B วีซ่าธุรกิจ สำหรับผู้บริหารชาวต่างชาติหรือลูกจ้างชาวต่างชาติที่ต้องการมาทำธุรกิจหรือทำงานในไทย 
  2. O วีซ่าติดตาม สำหรับครอบครัวติดตามผู้บริหารชาวต่างชาติหรือพนักงานชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าในข้อ 1

วีซ่า Non-B คืออะไร

สำหรับเอกสารที่ใช้ยื่นขอวีซ่า Non-B นั้น จะมีหลายรายการด้วยกัน ประกอบด้วยเอกสารส่วนตัว และเอกสารในส่วนของบริษัท เช่น เอกสารด้าน Tax เอกสารด้านบัญชี เอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึงรูปถ่ายผู้ยื่นขอ รูปถ่ายภายนอกและภายในของสถานประกอบการด้วยเช่นกัน 

การขอ วีซ่า Non-B จะมีขั้นตอนเป็นลำดับ โดยการยื่นขอในครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้อยู่ต่อ 30 วัน เพื่อพิจารณาว่าจะอนุมัติวีซ่า Non-B ให้หรือไม่ โดยนัดฟังผลพิจารณา 30 วันหลังจากยื่นขอ หากผลการพิจารณาสิ้นสุดลง ผู้ยื่นขอก็จะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อ 1 ปี แต่หากยังพิจารณาไม่เสร็จสิ้นก็จะขยายต่อออกไปอีก 30 วัน เพื่อนัดมาฟังผลการพิจารณาในอีก 1 เดือนถัดไป 

เมื่อผู้บริหารชาวต่างชาติหรือพนักงานชาวต่างชาติได้รับ วีซ่า Non-B แล้ว ควรทำ re-entry ด้วย เพื่อให้สามารถเข้า-ออกประเทศไทยได้โดยวีซ่า Non-B ไม่ขาดไป เช่น หากมีแผนที่จะเดินทางออกจากประเทศไทยหลายครั้งใน 1 ปี ควรทำ multiple re-entry แต่หากไม่มีแผนที่จะเดินทางออกนอกประเทศหรือมีแผนจะเดินทางออกนอกประเทศไทยเพียง 1 ครั้งต่อปี ก็สามารถเลือกทำ single re-entry ได้ โดยประเภทหลังจะมีค่าธรรมเนียมถูกกว่าประเภทแรก

ตลอดการพำนักในประเทศไทย หากชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยครบ 90 วัน จำเป็นต้องยื่นรายงานตัว 90 วัน ต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยเช่นกัน ไม่เช่นนั้นจะมีผลต่อวีซ่า Non-B และเป็นการทำผิดกฎหมาย มีโทษปรับเริ่มต้นที่ 2,000 บาท  

การขอใบอนุญาตทำงาน หรือ Work permit และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวหรือการขอวีซ่า นั้น เป็นกฎหมายเบื้องต้นที่ผู้ต้องการเริ่มทำธุรกิจในประเทศไทยควรรู้ อย่างไรก็ตาม HGA บริษัทผู้ รับทำบัญชี ภาษี ที่ปรึกษาด้านการลงทุนและธุรกิจ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจของท่าน เพียงติดต่อเราตามช่องทางด้านล่าง 

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/