รับทำบัญชี

รับทำบัญชี ใครๆ ก็ทำได้ จริงหรือไม่

หัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคืองบกระแสการเงิน ซึ่งเจ้าของกิจการไม่ว่าเล็กหรือใหญ่จำเป็นต้องทราบความเคลื่อนไหวทางการเงินที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของตัวเองเพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวางแผนหรือต่อยอดในการดำเนินธุรกิจให้ก้าวหน้าต่อไป หลายครั้งมีคนคิดว่าแค่ทำบัญชีง่ายๆ จะไปยากอะไร แต่ในความเป็นจริงรูปแบบของกิจการและโครงสร้างของการทำบัญชีจะมีความแตกต่าง แต่จะเป็นอย่างไรนั้น วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

สาเหตุที่องค์กรหรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลจะเลือกใช้บริการในการจัดทำบัญชี (Accounting) จากบริษัท รับทำบัญชี ที่มีการรับรอง ก็เพราะเชื่อว่าความเป็นมืออาชีพของบริษัท รับทำบัญชี จะช่วยให้ข้อมูลที่ได้มาจากการรวบรวม (Collecting) รายการค้าที่เกิดขึ้นประจำวัน การบันทึก (Recording) รายการค้าที่เกิดขึ้นตามหลักการบัญชี การจำแนก (Classifying) ข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ของบัญชีประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีสินทรัพย์ บัญชีหนี้สิน บัญชีต้นทุน บัญชีรายได้หรือบัญชีค่าใช้จ่าย ตลอดจนการสรุปข้อมูล (Summarizing) ทั้งหมดออกมาเป็นสรุปรายงานทางการเงินของบริษัทอย่างเป็นระบบที่เรียกว่าระบบบัญชีคู่ จะมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ หรือแผนการดำเนินงานในอนาคตได้  ซึ่งต่างจากการทำบัญชีแบบระบบบัญชีเดี่ยว (เดบิต-เครดิต) ที่มีการบันทึกเฉพาะรายการในบัญชีเงินสดหรือบัญชีที่สำคัญบางบัญชี เช่นบัญชีลูกหนี้หรือบัญชีเจ้าหนี้ถือเป็นการประเมินด้านการเงินเพียงแค่บางส่วนซึ่งไม่ใช่ทั้งระบบที่อาจทำให้บริษัทสูญเสียผลประโยชน์ด้านภาษีนั่นเอง

สรุปก็คือการทำบัญชีถ้าแบบบัญชีเดี่ยวใครๆ ก็ทำได้ แต่หากเป็นบัญชีคู่ควรให้มืออาชีพเข้ามาช่วยดูแลเพื่อผลประโยชน์ของธุรกิจจะดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ How Group Account เราช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/