ภ.ง.ด.3 กับ ภ.ง.ด.53 มีความแตกต่างกันอย่างไร

ภ.ง.ด.3 กับ ภ.ง.ด.53 มีความแตกต่างกันอย่างไร

ภ.ง.ด.3 กับ ภ.ง.ด.53 มีความแตกต่างกันอย่างไร

อย่างที่เราทราบกันดีว่านิติบุคคลมีหน้าที่ทางกฎหมายหลายเรื่องด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือการยื่นภาษี และชำระภาษีประเภทต่าง ๆ โดยภาษีรายเดือนที่แทบทุกบริษัทต้องยื่นกันทุกเดือน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปนั้นก็คือภาษีหัก ณ ที่จ่าย 

..ด.3 และ ภ..ด.53 เป็นชื่อของแบบยื่นแจ้งการหักภาษีที่บริษัท รับทำบัญชี รู้จักกันเป็นอย่างดี แต่สำหรับท่านที่ยังไม่คุ้นเคย และไม่ทราบความแตกต่างระหว่าง ภ..ด.3 และ ภ..ด.53 วันนี้ HIG มีคำอธิบายที่เข้าใจได้ง่าย ๆ มาฝากกัน 

..ด.3 คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคลซึ่งทำธุรกรรมกับบุคคลธรรมดาเท่านั้น เช่น บริษัท A จ้าง นาย B ทำงานออกแบบบูธ เมื่อบริษัท A ทำการโอนจ่ายให้กับ นาย B บริษัท A จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายออกมาก่อน 3% หักลบแล้วเหลือเป็นจำนวนเงินเท่าไร ก็ค่อยโอนจ่ายให้กับ นาย B 

..ด.53 คือ แบบยื่นแจ้งการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของนิติบุคคลซึ่งทำธุรกรรมกับนิติบุคคลด้วยกันเท่านั้น เช่น บริษัท A จ้างบริษัท B ทำเว็บไซต์ให้ เมื่อบริษัท A ทำการโอนจ่ายให้กับบริษัท B บริษัท A จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายออกมาก่อน 3% หักลบแล้วเหลือเป็นจำนวนเงินเท่าไร ก็ค่อยโอนจ่ายให้กับบริษัท B 

จากคำอธิบายในข้างต้น จะสังเกตได้ว่า ข้อแตกต่างมีเพียงเรื่องของความเป็น บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลเท่านั้นเอง นอกนั้นแทบไม่มีอะไรแตกต่างกันเลย 

แม้จะดูเข้าใจได้ง่าย แต่เงื่อนไขและข้อกำหนดในการหักภาษี ณ ที่จ่าย ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยอยู่ไม่น้อย เช่น หากเป็นค่าบริการ ค่าจ้างทำของ จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% แต่หากเป็นค่าเช่า จะหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% หรือในกรณีเป็นค่าประกันภัย อาจหักภาษี ณ ที่จ่าย 1% จะให้แม่นยำที่สุด ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย ควรสอบถามกับปลายทางผู้รับเงินให้ดีว่า เขายินยอมให้เราหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ เป็นจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ เพราะหากทำผิดพลาดไปแล้ว ขั้นตอนการแก้ไขค่อนข้างยาก 

ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทจำนวนมากจึงวางใจมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ Tax และ Accounting ให้กับบริษัท รับทำบัญชี มากกว่าที่จะแบกรับภาระนี้ไว้เอง เพราะบริษัทเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญด้านการทำบัญชีและภาษีเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โอกาสจะเกิดข้อผิดพลาดเป็นไปได้ยากและหากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ไม่สร้างปัญหาระยะยาวให้มีผลต่ออนาคตของบริษัทนั่นเอง 

HGA เองก็มีความชำนาญในเรื่องของการทำบัญชีและภาษี ยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจได้เป็นอย่างดีอีกด้วย หากท่านใดสนใจขอรับคำปรึกษา สามารถติดต่อ HGA ได้ตามช่องทางด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/