ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

คำว่า “การพัฒนา” คือการทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาตัวเอง พัฒนาสินค้าหรือบริการหรืออื่นๆ ซึ่งการทำให้ดีขึ้นย่อมต้องมีการลงทุน การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมหรือล้ำหน้ากว่าประเทศอื่นๆ ก็ต้องใช้เงินลงทุนเช่นกัน และเงินก้อนนี้คือหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ สิ่งนี้คือหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันโดยการจ่ายภาษี (Tax) และคำว่าคนไทยทุกคนย่อมหมายรวมถึงผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจ บริษัทที่ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลด้วย เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายเป็นมาตรการของบริษัทที่ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคล ซึ่งเราเรียกว่า ‘ผู้จ่าย’ หักเงินไว้บางส่วนก่อนที่จะจ่ายให้กับ ‘ผู้รับ’ หรือเรียกอีกอย่างก็คือเป็นการเก็บเงินภาษีเอาไว้ล่วงหน้าและมีการสรุปบัญชี (Accounting) ก่อนที่จะนำเงินส่วนนั้นนำส่งให้กับกรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป คำถามคือเพราะอะไรนิติบุคคลจึงต้องหักเงินส่วนนี้ไว้?…คำตอบคือเพื่อที่สุดท้ายบริษัทจะได้ไม่ต้องรับภาระภาษีเป็นเงินก้อนเมื่อถึงรอบต้องยื่นภาษีเนื่องจากมีการจ่ายภาษีเอาไว้ล่วงหน้าแล้วบางส่วน และอีกเหตุผลหนึ่งของการหักภาษี ณ ที่จ่าย  คือเพื่อเป็นหลักประกันให้ภาครัฐว่าจะสามารถมีรายได้ส่วนนี้จากประชาชนได้แน่นอนเพราะบริษัทช่วยคุณหักและจ่ายให้เอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

สรุปคือในเมื่อผู้มีรายได้ทุกคนมีหน้าที่ต้องยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร การถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ก็หมายถึงเราไม่ต้องแบกรับภาระจ่ายเงินก้อนโตเมื่อถึงเวลาต้องยื่นภาษีเพราะบริษัทช่วยเราจ่ายเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเอง ซึ่งถ้าหากใครอยากรู้รายละเอียดที่ซับซ้อนของเรื่องนี้ เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/