ภาษีป้าย มีอัตราในการคำนวณอย่างไร

ภาษีป้าย มีอัตราในการคำนวณอย่างไร

ภาษีป้าย มีอัตราในการคำนวณอย่างไร

ผู้ประกอบการทุกคนย่อมต้องการให้ได้มาซึ่งผลกำไรในการประกอบการและเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาให้กับบุคคลภายนอกได้รับรู้เกี่ยวกับบริษัทคือการใช้ป้ายโฆษณากับคนที่เป็นกลุ่มลูกค้า ดังนั้นจึงถือได้ว่าป้ายโฆษณาหรือป้ายร้านค้ามีส่วนช่วยทำให้ผู้คนรู้จักธุรกิจของเรามากขึ้น ส่งผลให้เราเกิดการค้าขายได้มากขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการเสียภาษี (Tax) ตามกฎหมาย เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ป้ายตามกฎหมายคือป้ายที่มีชื่อ ยี่ห้อหรือเครื่องหมายทางการค้าของผู้ประกอบการที่มีการทำการค้าหรือโฆษณาบริษัทเพื่อเป็นการหารายได้ โดยทั่วไปบริษัทที่มีการจดทะเบียนบริษัทมักมีการขึ้นป้ายเพื่อโฆษณาแบรนด์ สินค้าหรือบริการเป็นการสาธารณะ ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบของของตัวอักษร ภาพหรือสัญลักษณ์ใด ๆ ที่เขียนหรือพิมพ์บนวัสดุทุกประเภทถือได้ว่าเป็นป้ายเพื่อการค้าทั้งหมดโดยมีหลักในการคำนวณภาษีป้ายดังนี้

  1. ป้ายที่เป็นอักษรไทยล้วน อยู่ที่ 3 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  2. ป้ายที่มีอักษรไทยรวมกับอักษรต่างประเทศ อยู่ที่ 20 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  3. ป้ายที่มีแค่อักษรต่างประเทศ อยู่ที่ 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  4. ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนอยู่ต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อยู่ที่ 40 บาทต่อ 500 ตารางเซนติเมตร

สรุปคือป้ายเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยผู้ประกอบการสร้างรายได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสียภาษี (Tax) หากว่าบริษัทมีป้ายเพียงไม่กี่ป้ายที่ใช้โฆษณาคงไม่ยุ่งยากในการคำนวณภาษีป้ายสักเท่าไหร่ แต่หากต้องการโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์บริษัทในหลากหลายพื้นที่ก็จะต้องมีความระมัดระวังในการคำนวณภาษีให้ดี ซึ่งนั่นต้องมาจากระบบบัญชี (Accounting) ที่สมบูรณ์ด้วย ซึ่งเรื่องนี้ How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/