ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี มีอะไรบ้าง

ไม่ว่าใครคิดทำสิ่งใดย่อมหวังผลตอบแทนเสมอ คำประโยคนี้คิดว่าทุกคนคงเข้าใจดี อย่างเช่นคนที่ซื้อลอตเตอรี่ก็หวังจะถูกรางวัลเป็นผลตอบแทน ผู้ประกอบการหรือคนที่ทำธุรกิจก็หวังผลประโยชน์ด้านกำไร ถ้าคิดกันง่าย ๆ กำไรได้มาจากรายได้ – ค่าใช้จ่ายอันมีตัวเลขเป็นที่น่าพอใจ ซึ่งสำหรับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลย่อมต้องการกำไรจำนวนมากเพื่อใช้ต่อยอดในการดำเนินธุรกิจในอนาคต ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเหลือองค์กรขนาดใหญ่ได้คือการมีการจัดการด้านการบัญชี (Accounting) อย่างเป็นระบบ เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

หัวใจหลักของการสร้างผลกำไรคือตัวเลขของงบการเงินที่มีประสิทธิภาพและใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งงบการเงินที่สมบูรณ์เป็นผลมาจากศิลปะทางการบัญชี (Accounting) ตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลรายการค้า การบันทึกข้อมูลรายการค้า การจำแนกรายการค้าให้ถูกประเภทและหมวดหมู่ สุดท้ายคือการสรุปข้อมูลทางเศรษฐกิจขององค์กรในรูปแบบของตัวเงิน ทั้งหมดทั้งมวลคือผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดระเบียบของการเคลื่อนไหวทางการเงินอย่างเป็นระบบ ซึ่งรวมถึงข้อมูลทางด้านภาษีอากร (Tax) ที่จะต้องมีการแสดงต่อกรมสรรพากร เพื่อให้ได้จำนวนตัวเลขที่แท้จริงด้วยและแม้ว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้านการวางแผนการดำเนินงานเพื่อแสวงหากำไรโดยตรงก็จริง แต่คุณรู้หรือไม่ว่าตัวเลขเหล่านี้สามารถสื่อให้เห็นถึงประโยชน์ด้านอื่น ๆ ด้วย อาทิ ทำให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินกิจการ ทราบฐานะการเงินในปัจจุบันขององค์กร ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคตได้ กระทั่งผู้ถือหุ้นยังใช้ข้อมูลส่วนนี้ในการตัดสินใจด้านการลงทุนในกิจการต่อไปด้วย

สรุปก็คือการมีไว้ซึ่งการดำเนินการด้านการเงินอย่างเป็นระบบให้ผลประโยชน์ต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลากหลายมิติ ทั้งนี้ต้องอาศัยการใช้ศิลปะด้านการบัญชีอย่างถูกต้องและแม่นยำด้วย ที่สำคัญคือการมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนความเชี่ยวชาญในการจัดการด้านการเงินจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรด้านการประหยัดงบประมาณด้านโปรแกรมทางบัญชีที่ถูกประเภทกับกิจการของบริษัท ซึ่งตัวช่วยที่สำคัญคือบริษัทรับทำบัญชีที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ อย่างเช่น How Group Account ที่สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/