ประโยชน์ของการทำบัญชี มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการทำบัญชี มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการทำบัญชี มีอะไรบ้าง

บริษัทที่ได้ทำการจดทะเบียนพาณิชย์แล้ว มีหน้าที่ทำบัญชีตาม พรบ. การบัญชี พ.ศ. 2543 หลายบริษัทจึงอาจมองข้ามประโยชน์ของการทำบัญชีไป เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำไปตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ในความเป็นจริง การทำบัญชีหรือ Accounting มีประโยชน์มากมายอย่างคาดไม่ถึง ซึ่งเป็นเรื่องที่ HIG จะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ 

การทำบัญชีช่วยให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัท 

เราจะสามารถทราบราบได้-รายจ่าย กำไร-ขาดทุน รวมถึงหนี้สินและรายได้หลัก รายได้รอง จากบัญชีที่ทำมาตลอดปีได้อย่างละเอียดและสามารถนำข้อมูลนี้ไปประกอบการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อ ๆ ไปได้ เช่น การพิจารณาเพื่อลดต้นทุน การพิจารณาเพื่อลดรายจ่ายบางส่วนลง 

ข้อมูลจากการทำบัญชี ช่วยให้การวางแผนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ข้อมูลจากการทำบัญชีที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถนำมาใช้วิเคราะห์พัฒนาแผนการตลาด แผนการลงุทนต่อยอดในอนาคตและช่วยวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็งภายในบริษัทได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยให้การวางแผนต่าง ๆ เหล่านี้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย เพราะวิเคราะห์จากข้อมูลจริง ซึ่งมีความถูกต้อง แม่นยำมากพอ 

เอกสารบัญชี สามารถนำไปใช้ดำเนินการอื่น ๆ ได้ 

การติดต่อขอกู้เงินมาลงทุน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ การแสดงเอกสารต่อนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนผู้สนใจซื้อหุ้นของบริษัท จำเป็นต้องใช้เอกสารด้านบัญชีทั้งสิ้น นอกจากเพื่อแสดงข้อมูลสถานะการเงินของบริษัทแล้ว ยังใช้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทอีกด้วย 

จากประโยชน์คร่าว ๆ ที่ทาง HIG ได้กล่าวไปข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการทำ Accounting และ Tax ที่ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยให้บริษัทของคุณอยู่ในสถานะน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อกิจการเป็นอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม หากข้อมูลเหล่านั้นไม่มีความถูกต้องและแม่นยำ อาจส่งผลเสียต่อการดำเนินกิจการ และความน่าเชื่อถือของบริษัทได้ง่าย ๆ ดังนั้นหลายบริษัทจึงวางใจที่จะมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับบริษัท รับทำบัญชี เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและสามารถให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจได้ดี ซึ่ง HIG ก็ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก หากท่านสนใจ สามารถติดต่อ HIG ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการทำบัญชี ภาษีและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบต่าง ๆ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/