ประโยชน์ของการทำงบการเงิน มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการทำงบการเงิน มีอะไรบ้าง

ประโยชน์ของการทำงบการเงิน มีอะไรบ้าง

เมื่อกิจการ จดทะเบียนบริษัท เรียบร้อยแล้ว กิจการจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายเรื่องด้วยกัน เพื่อแลกกับสิทธิประโยชน์มากมายที่จะได้รับจากทางการ หน้าที่สำคัญของกิจการ คือ การจัดทำบัญชี และจ่ายภาษีอย่างถูกต้อง เมื่อครบงวดบัญชี กิจการต้องยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อแสดงเอกสารรายงานต่อทางราชการ ทั้งยังเป็นการแสดงหลักฐานว่ากิจการได้กระทำทุกอย่างครบถ้วนตามหน้าที่อย่างเหมาะสม 

โดยทั่วไป กิจการนิยมจ้างบริษัท รับทำบัญชี รับผิดชอบดูแลงานด้าน Accounting ทั้งหมดของกิจการ เมื่อครบรอบงวดบัญชี กิจการจะได้รับงบการเงินประจำปีมา 1 เล่ม ซึ่งประโยชน์ของงบการเงินเหล่านี้ ไม่ได้มีด้านเดียวซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายเท่านั้น วันนี้ HIG จะขออธิบายประโยชน์ที่แท้จริงของงบการเงินอย่างเข้าใจง่าย ๆ ให้ได้ฟังกัน 

  1. งบการเงินช่วยเตือนภัย 

ตัวเลขในงบการเงินที่ได้บันทึกอย่างถูกต้องแม่นยำ สามารถส่งสัญญาณเตือนความผิดปกติของการเงินภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี เช่น cash flow มีเส้นทางผิดปกติไปจากปีก่อน เป็นเพราะอะไร มีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ หรือแม้กระทั่งการสั่งซื้อของบางรายการ ซึ่งอาจสูงเกินกว่าที่ควรจะเป็น สัญญาณเหล่านี้จะช่วยเตือนเจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารองค์กร ให้สามารถวางแผนจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที 

  1. งบการเงินช่วยให้องค์กรวางแผนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งบการเงินอาจบ่งชี้จุดอ่อนจุดแข็งขององค์กรได้ เช่น ปีนี้งบกำไร-ขาดทุน ไม่มีปัญหา แต่บริษัทสิ้นเปลืองเงินไปกับค่าบริหารองค์กรมาก ทรัพยากรถูกใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลือง การวางแผนเพื่อลดต้นทุนการบริหารอาจเกิดขึ้นจากจุดนี้หรือควรวางแผนงานขายให้เข้มข้นขึ้น เพราะรายการขายลดลงกว่าปีก่อน จึงอาจพูดได้ว่างบการเงินที่ดี สามารถเป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนการขาย วางแผนการลดต้นทุน วางแผนการตลาดที่ดีได้ หากผู้วางแผนรู้วิธีใช้งบการเงินให้เป็นประโยชน์ 

  1. งบการเงินช่วยกู้

งบการเงินคือเอกสารที่สามารถใช้แสดงต่อสถาบันการเงินต่าง ๆ เพื่อขอยื่นกู้เงินมาลงทุนเพิ่มเติมได้ หากกิจการไม่มีงบการเงิน สถาบันการเงินมักถือว่ากิจการนั้นไม่เหมาะสมแก่การให้กู้ยืม เนื่องจากไม่มีความน่าเชื่อถือมากพอและสถาบันการเงินเองก็ไม่สามารถพิจารณาฐานะทางการเงิน รวมถึงความสามารถในการใช้หนี้ได้ จึงมักจะถูกปัดตกไปเป็นลำดับแรก ๆ 

เมื่อรู้ถึงประโยชน์ของงบการเงินอย่างนี้แล้ว องค์กรควรใส่ใจ และให้ความสำคัญ รวมถึงใช้ประโยชน์จากงบการเงินให้มากขึ้นกว่าเดิม ยิ่งไปกว่านั้น องค์กรควรสนับสนุนให้งบการเงินได้รับการจัดทำอย่างถูกต้องแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของข้อมูลในการวางแผนต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต หากต้องการคำปรึกษา หรือคำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ งานบัญชีและงานภาษีเพิ่มเติม สามารถติดต่อ HGA ได้ตามช่องทางด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/