รับทำบัญชี

ทำไม บริษัท รับทำบัญชี ถึงได้มีค่าบริการ ราคาถูก

ในอดีตทุกองค์กรต่างก็พึ่งพาแผนกหรือหน่วยงานบัญชีภายใน เพื่อการขับเคลื่อนและทำงานเกี่ยวกับบัญชีโดยเฉพาะ แต่ด้วยปัจจุบันการทำงานด้านบัญชีมีความหลากหลายและเกี่ยวข้องกับกฎหมายใหม่ ๆ มากยิ่งขึ้น หากแต่การทำงานในบริษัทฯ ของพนักงานบัญชีเพียงอย่างเดียว จะไม่สามารถรับรู้ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที จึงเกิดบริษัทที่ รับทำบัญชี โดยเฉพาะ ที่ไม่เพียงแต่ทำบัญชีเท่านั้น แต่ยังทำงานได้อีกหลาย ๆ อย่างแบบครบวงจร เช่น การ จดทะเบียนบริษัท, การขอวีซ่า-การต่อวีซ่าสำหรับนักธุรกิจหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย เท่านั้นยังไม่พอ ยังรับทำเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม, การขอคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ยื่นแบบรายได้ จนกระทั่งปิดงบการเงินประจำปี 

แต่ด้วยการแข่งขันในปัจจุบันค่อนข้างสูง เพราะมีนักบัญชีหน้าใหม่เข้ามาในตลาดแรงงานจำนวนมาก จึงเกิดการแข่งขันในด้านของราคา ทำให้บางแห่งต้องลดราคาการทำบัญชีลงไปมาก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วผู้ว่าจ้างจะมองเพียงแค่ราคาถูกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องดูในส่วนของประสบการณ์การทำงานและการทำงานที่มีคุณภาพควบคู่ไปด้วย เนื่องจากงานด้าน Accounting หรือการทำบัญชีจะไม่สามารถผิดได้แม้แต่สตางค์แดงเดียว เพราะนั่นหมายถึงบริษัทจะไม่สามารถปิดงบประจำปีได้ เมื่อสำนักงานบัญชีตรวจไม่ผ่าน ก็ต้องคอยแก้ไข ทำให้เสียเวลาและเงินอีกด้วย 

ดังนั้นในการเลือกบริษัท รับทำบัญชี ควรพิจารณาถึงคุณภาพของงาน การสอบถามจากลูกค้าที่ใช้บริการมาก่อน รวมไปถึงพนักงานของบริษัท เพราะการที่จะได้งานดีมีคุณภาพ พนักงานของบริษัทที่รับทำนั้น ต้องมีประสบการณ์และความน่าเชื่อถือจากลูกค้าด้วย

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/