จดทะเบียนพาณิชย์

ทำไมบริษัทถึงต้อง จดทะเบียนพาณิชย์

ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจ หากลูกค้าหรือคู่ค้า พบว่าธุรกิจของคุณไม่ได้ดำเนินการ จดทะเบียนบริษัท ก็อาจทำให้พวกเขาเหล่านั้นเกิดความรู้สึกลังเลและตัดสินใจเลือกธุรกิจอื่น ซึ่งได้ทำการ จดทะเบียนบริษัท เรียบร้อยแล้วแทนที่ธุรกิจของคุณก็เป็นได้ ยิ่งไปกว่านั้น การจดทะเบียนพาณิชย์ยังมีข้อดีอื่น ๆ อีกมากมาย 

  1. รับสิทธิประโยชน์จากมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ 

เมื่อธุรกิจของเราทำการจดทะเบียน เพื่อเข้าระบบตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ๆ ตามมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยทางการ เช่น มาตรการด้านภาษี ด้านการอบรม ด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ซึ่งมาตรการเหล่านี้ มักมีออกมาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจในช่วงเวลาต่าง ๆ 

  1. ใช้เอกสารจดทะเบียน ยื่นกู้ดอกเบี้ยต่ำได้ 

การกู้ยืมเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียน มักอยู่ในรูปแบบการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล หรือการกู้สินเชื่อที่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยมักสูงกว่า เมื่อเทียบกับการกู้เงินในรูปแบบของธุรกิจ เช่น การกู้เงินในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs 

  1. ลูกค้า ผู้ติดต่องานและคู่ค้า เชื่อถือในธุรกิจของเรา

บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง กำหนดนโยบายจ้างงานนิติบุคคลด้วยกันเท่านั้น ดังนั้น ธุรกิจที่ไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนจึงหมดสิทธิ์ที่จะรับงานจากบริษัทใหญ่เหล่านี้ การจดทะเบียนพาณิชย์จึงจำเป็นสำหรับธุรกิจที่ต้องการเติบโตและต้องการขยับขยายต่อไปในอนาคต เพราะการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง จะช่วยให้ลูกค้า คู่ค้าและผู้มาติดต่องาน รู้สึกเชื่อถือในธุรกิจของเรามากขึ้น 

เมื่อตระหนักแล้วว่าการจดทะเบียนพาณิชย์นั้นส่งผลดีต่อธุรกิจ จึงควรเตรียมการเพื่อจดทะเบียนพาณิชย์ให้กับธุรกิจของท่าน ซึ่งหากต้องการผู้ช่วยหรือผู้ให้คำปรึกษา HIG พร้อมให้คำแนะนำและดำเนินการอย่างผู้เชี่ยวชาญ โดย HIG เป็นบริษัทผู้ให้บริการ รับทำบัญชี และรับผิดชอบเกี่ยวกับด้าน Accounting โดยตรง จึงมีความถนัดและชำนาญในการดำเนินการด้านบัญชี ภาษี และการจดทะเบียนพาณิชย์เป็นอย่างมาก  

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/