รับทำบัญชี

ทำไมถึงต้องจ้าง บริษัท รับทำบัญชี ช่วย ปิดงบการเงิน

แม้ในปัจจุบันจะมีโปรแกรมทางบัญชีเข้ามาช่วยเหลือให้บางบริษัทสามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้องและเป็นระบบมากขึ้นจนสามารถปิดงบการเงินได้ แต่มันจะแสดงถึงความโปร่งใสได้อย่างไรในเมื่อทำเองปิดเองโดยไม่มีคนกลางช่วยตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งบางครั้งการจ้างบริษัท รับทำบัญชี ไม่ใช่เพียงแค่ปิดงบให้อย่างเดียว ยังจะได้รับการตรวจสอบและทวนสอบเอกสารทางการเงินอีกครั้งเพื่อความมั่นใจ ตลอดจนการให้คำปรึกษาต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดการเรื่อง Tax หรือภาษี ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์มากที่สุด 

ยิ่งในปัจจุบันมีกฎหมายทางการเงินและการบัญชี (Accounting) อัปเดตแทบทุกปี ดังจะเห็นได้จากการที่แต่ละบริษัทส่งพนักงานบัญชีไปคอยอบรมอยู่บ่อยครั้ง ถ้าหากเป็นบริษัทขนาดใหญ่คงมิใช่ปัญหาในการว่าจ้างพนักงานบัญชีหลาย ๆ คนแน่ แต่ถึงกระนั้นบริษัทขนาดใหญ่เองก็ต้องจ้างเอาไว้ เพื่อเป็นที่ปรึกษาในด้านการวางแผนงบการเงินและภาษีอยู่ดี ถ้าเป็นบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก การว่าจ้างบริษัท รับทำบัญชี ยังคงมีความสำคัญอยู่มาก เพราะสามารถลดต้นทุนในการจ้างเจ้าหน้าที่บัญชีโดยเฉพาะช่วยลดต้นทุนการส่งคนไปอบรมตามที่กฎหมายกำหนด ลดการทุจริตภายในของบริษัทได้ และสุดท้ายเพื่อเตรียมความพร้อมของเอกสารได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ที่สำคัญที่สุด คนที่จะสามารถปิดงบบัญชีได้นั้น จะต้องมีใบอนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการสอบผ่าน 7 วิชาที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดอีกด้วย 

ดังนั้นการว่าจ้างบริษัทบริการทำบัญชีมืออาชีพ จึงมีความสำคัญต่อทุกธุรกิจที่ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เพราะไม่อย่างนั้นแล้ว อาจส่งผลต่อการยื่นงบการเงิน ยื่นภาษี ที่ไม่ถูกต้อง และโดนโทษปรับตามกฎหมายก็เป็นได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/