ทำไมถึงต้องจ้างเรา วางระบบบัญชี

ทำไมถึงต้องจ้างเรา วางระบบบัญชี

ทำไมถึงต้องจ้างเรา วางระบบบัญชี

ก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันอยู่บ่อย ๆ ว่าหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจคือความเคลื่อนไหวทางด้านการเงิน ซึ่งคำกล่าวนี้ไม่ได้กล่าวเกินจริงเลยแม้แต่น้อย เพราะหลายครั้งการจะทำกิจกรรมใดๆ สักอย่างหรือการลงทุนเพื่อความก้าวหน้าในธุรกิจ บริษัทจำเป็นต้องทราบถึงเงินหมุนเวียนที่มีอยู่และนั่นคือความจำเป็นอย่างยิ่งยวดของบริษัทที่จะต้องมีระบบทางการบัญชีที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะบริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลซึ่งต้องมีการรายงานด้านการเงินต่อผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นที่จะต้องมีการจัดการอย่างโปร่งใส เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่าย ๆ ถึงการวางระบบบัญชี (Accounting) ก็เหมือนกับการวางแผนทำงานที่ต้องมีการร่างแผน ลงมือปฏิบัติ ปรับปรุงแผนจนใช้ได้จริงนั่นล่ะ เพราะจุดมุ่งหมายของการวางระบบบัญชี (Accounting) ก็เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติและการบริหารที่ตรงกับสิ่งที่ธุรกิจดำเนินการอยู่ ซึ่งจะต้องมีรายงานความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินที่บอกให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธุรกิจและยังต้องสามารถวัดผลและตรวจสอบได้ โดยระบบที่ดีควรจะต้องนำมาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์เพื่อการดำเนินธุรกิจในอนาคตได้ประกอบด้วย

  1. ตรงกับนโยบายของบริษัท
  2. มีรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ การผลิต ราคาขายหรือต้นทุน
  3. ต้องแยกประเภทบัญชีให้ถูกหมวดหมู่ เช่น สินทรัพย์หรือหนี้สิน
  4. บอกที่มาของเอกสารได้ เช่น ใบส่งของ ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน
  5. ชี้แจงรายละเอียดของการดำเนินงานได้

ซึ่งทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการคิดและลงมือทำในทันที แต่จะต้องมีการทดลอง ปรับปรุงและแก้ไขในสิ่งที่สร้างขึ้นให้ตรงกับภาพของสิ่งที่ธุรกิจทำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำก่อนที่จะมีการปรับใช้ให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้งบริษัทแม่และบริษัทลูก เพื่อที่ว่าสุดท้ายแล้วผู้บริหารหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะสามารถนำรายงานทางการเงินที่ได้ไปใช้ให้เกิดผลจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สรุปคือเรื่องของระบบทางบัญชีมีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างไม่ต้องสงสัย ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องมีแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเที่ยงตรง โปร่งใส ป้องกันการทุจริตและตรวจสอบได้ ความหมายก็คือการวางระบบที่เป็นหัวใจสำคัญของบริษัทเช่นนี้จำเป็นต้องให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกอย่างบริษัท รับทำบัญชี เข้ามาดูแลให้ ซึ่งเรื่องนี้เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/