บริษัทรับทำบัญชี

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี ปิดบัญชี

ทำไมต้องจ้างบริษัทรับทำบัญชี ปิดบัญชี

การบันทึกกิจกรรมทางการเงินที่มีความถูกต้อง ทันเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ประกอบการที่ใช้ในการดำเนินกิจการให้มีความก้าวหน้าและทำตามกฎหมายภาษีอากร (Tax) ได้ ซึ่งเรื่องนี้ต้องอาศัยการจัดการด้านบัญชีที่เป็นระเบียบและมีระบบ ตั้งแต่ (1) การเก็บรวบรวมรายงานการค้าที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน (2) การจดบันทึกรายละเอียดการค้าที่เกิดขึ้นได้ครบถ้วน (3) การจำแนกรายการค้าตามหมวดหมู่บัญชีมีความถูกต้อง และ (4) สามารถสรุปผลความเคลื่อนไหวของรายการบัญชีออกมาเป็นรายงานงบการเงิน เรื่องนี้มีรายละเอียดเป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง 

โดยทั่วไปบริษัทจะใช้ประโยชน์จากงบการเงินที่มาจากรายงานทางการเงินในหลายด้าน เช่น การลงทุนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ การเพิ่มยอดขาย การซื้อเครื่องจักรเพิ่ม การหาแหล่งเงินทุน หรือในทางกลับกันอาจใช้เพื่อพิจารณาลดต้นทุนกับของบางอย่างที่ไม่จำเป็น ซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นจากการบันทึกกิจกรรมทางการเงิน รายการทรัพย์สินหรือหนี้สินที่ถูกต้องและแม่นยำ สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการวางแผนงานด้านการบัญชี (Accounting) ซึ่งต้องใช้การกระทบยอดที่ถูกต้องคือในวันสิ้นเดือนหรือตามรอบบัญชีของบริษัท 

  • ตัวเลขรายได้และค่าใช้จ่ายโอนไปที่บัญชีกำไร – ขาดทุน 
  • ตัวเลขกำไร – ขาดทุนโอนไปทีบัญชีทุนพร้อม ๆ กับตัวเลขบัญชีถอนใช้ส่วนตัว

ซึ่งต้องตรงกับความเป็นจริงและสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการทำงบทดลองหลังปิดบัญชี ทั้งนี้กุญแจสำคัญของการปิดบัญชีอยู่ที่การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันมีความถูกต้องและแม่นยำในทุกประเภทและหมวดหมู่

กล่าวโดยรวมคือบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากตัวเลขของผลประกอบการที่ได้รายงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เคล็ดลับสำคัญคือการได้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความเข้าใจด้านระบบบัญชี (Accounting) ที่แยกตามประเภทของกิจการตลอดจนการปิดบัญชีที่ถูกต้องซึ่งก็คือบริษัท รับทำบัญชี นั่นจึงเป็นเหตุผลที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องจ้างบริษัท รับทำบัญชี เข้ามาช่วยดูแล ซึ่งผลพลอยได้ที่ได้นอกจากมีรายงานทางด้านการเงินที่ถูกต้อง สามารถรายงานผลประกอบการต่อหุ้นส่วนได้อย่างมั่นใจ ยังช่วยบริษัทลดต้นทุนด้านอุปกรณ์หรือโปรแกรมบัญชีที่ต้องใช้แถมยังมีที่ปรึกษาส่วนตัวด้านการเงินด้วย ซึ่งเรื่องนี้เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/