ทำไมการทำบัญชี ถึงมีความสำคัญสำหรับบริษัท

ทำไมการทำบัญชี ถึงมีความสำคัญสำหรับบริษัท

แม้กฎหมายจะกำหนดไว้ว่า บริษัทต้องทำบัญชี แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าบริษัทควรทำไปเพียงเพื่อตอบสนองต่อข้อกฎหมายเท่านั้น เนื่องจากประโยชน์ของการทำบัญชีนั้นมีมากมายหลายประการ บางข้อหลายคนก็อาจคาดไม่ถึงด้วยซ้ำ 

HGA บริษัท รับทำบัญชี ผู้เชี่ยวชาญงานด้าน Tax และ Accounting ขอรวบรวมประโยชน์และความสำคัญของการทำบัญชี ที่มีต่อบริษัทไว้อย่างคร่าว ๆ ดังนี้ 

  1. ข้อมูลจากการทำบัญชี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน 

ข้อมูลจากการทำบัญชีที่ถูกต้องและแม่นยำ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี เช่น เมื่อพบข้อมูลว่าบริษัทสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายไปกับค่ากระดาษมากจนเกินไป บริษัทก็จะสามารถวางแผนลดปริมาณการใช้กระดาษลงได้ เมื่อดำเนินการตามนโยบายลดการใช้กระดาษลงแล้ว อาจช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านทรัพยากรลงได้ 15% เป็นต้น ซึ่งนอกจากแผนงานเกี่ยวกับการลดค่าใช้จ่ายแล้ว ข้อมูลจากการทำบัญชียังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนงานด้านการขาย การตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย 

  1. การทำบัญชี ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบริษัท 

เมื่อคู่ค้าพิจารณาการลงทุน และเมื่อลูกค้าพิจารณาความน่าเชื่อถือของบริษัท งบการเงินถือเป็นสิ่งแรกที่ทั้งคู่ค้าและลูกค้าต้องการตรวจสอบ หากบริษัทสามารถทำงบการเงินได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ตัวเลขสวย สัดส่วนดี และสามารถยื่นงบการเงินให้กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทุกปีอย่างสม่ำเสมอ ก็ถือเป็นเครดิตที่ดีให้กับบริษัทได้ไม่ยาก 

  1. การทำบัญชีที่ดี ช่วยให้การติดต่อกับหน่วยงานราชการราบรื่นขึ้น 

การทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ช่วยลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังกับทางกรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจ สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานราชอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เพราะบริษัทสามารถแสดงความโปร่งใสจากเอกสารบัญชีต่าง ๆ ได้ และยังสามารถนำเอกสารด้านบัญชี ไปยื่นกู้กับสถาบันการเงิน เพื่อนำเงินมาลงทุนเพิ่มเติมได้อีกด้วย 

นี่เป็นเพียงความสำคัญบางส่วนของการทำบัญชีที่มีต่อบริษัทเท่านั้น ในกรณีที่การทำบัญชีเป็นไปอย่างไม่ระวัง มีข้อผิดพลาดมาก ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาด้านกฎหมายตามมาในภายหลังได้ ในทางกลับกัน การทำบัญชีที่ถูกต้องและแม่นยำ นำประโยชน์หลายด้านมาให้กับบริษัท ดังนั้นจึงควรเลือกสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์รอบด้านเกี่ยวกับการทำบัญชี น่าจะเป็นการดีที่สุด อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบัญชี ภาษี การดำเนินธุรกิจ สามารถขอรับคำปรึกษาจาก HGA ได้ตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/