จดทะเบียนนายจ้าง

จดทะเบียนนายจ้าง (Social Security Fund registration) คืออะไร

จดทะเบียนนายจ้าง (Social Security Fund registration) คืออะไร

เรื่องที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่คือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนายจ้าง เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเพราะลูกจ้างคือหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ…แหม ก็คุณไม่สามารถดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวคุณเพียงผู้เดียวใช่มั้ยล่ะ ดังนั้นการเป็นนายจ้างจึงต้องให้ความสำคัญต่อลูกจ้างด้วยซึ่งเรื่องนี้กฎหมายก็ให้ความเป็นธรรมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างด้วยกฎหมายประกันสังคมเช่นกัน รายละเอียดของเรื่องนี้เป็นอย่างไร วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

บริษัทที่มีการ จดทะเบียนบริษัท หรือนิติบุคคลนั้นย่อมมีการจ้างลูกจ้าง ซึ่งการจ้างลูกจ้างแม้เพียงแค่คนเดียวบริษัทก็มีหน้าที่ต้องยื่นแบบจดทะเบียนนายจ้างหรือที่เรียกว่า สปส. 1-01 หรือที่เข้าใจตามหลักของประกันสังคมว่าบริษัทมีการแจ้งขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนให้ลูกจ้าง ซึ่งหมายถึงนายจ้างมีหน้าที่เพิ่มเติมตั้งแต่หักค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งจะต้องมีการคำนวณตามระบบบัญชี (Accounting) และการคำนวณภาษี (Tax) เพื่อยื่นต่อกรมสรรพากรไปจนถึงการจ่ายเงินสมทบของนายจ้างเข้ากองทุนประกันสังคม ส่วนลูกจ้างก็มีหน้าที่ในการยื่นภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากรโดยใช้รายละเอียดจากหนังสือรับรองที่บริษัทออกให้ ซึ่งในภาพรวมจะเห็นได้ว่าเป็นธรรมทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม

สรุปคือการจดทะเบียนนายจ้างมีความสำคัญทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายและเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง เพราะอย่างน้อยการที่ลูกจ้างได้รับสิทธิ์ประกันสังคมก็เปรียบเสมือนเป็นช่องทางในการดูแลด้านสวัสดิการให้กับลูกจ้างในทางอ้อมและลูกจ้างก็ตอบแทนนายจ้างด้วยการทำงานของตัวเองอย่างสุดความสามารถอย่างไรกันล่ะและหากคุณอยากรู้ลึก รู้จริงเรื่องข้อปฏิบัติของนายจ้างมากขึ้น เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/