จดจองชื่อนิติบุคคล

จดจองชื่อนิติบุคคล (Company’s name reserve) คืออะไร

จดจองชื่อนิติบุคคล (Company’s name reserve) คืออะไร ในยุคนี้ คงจะต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งที่ว่าคนส่วนใหญ่ต้องการเป็นเจ้าชีวิตของตัวเอง และสัญลักษณ์หนึ่งของการเป็นเจ้าชีวิตให้กับตัวเองคือการมีกิจการส่วนตัว หลายคนมีความฝันและต้องการผลักดันความฝันนี้ให้เป็นจริงขึ้นมา หลักฐานชิ้นหนึ่งที่สามารถเชิดหน้าชูตาได้ว่าเรามีกิจการเป็นของตัวเองคือการได้จัดตั้งบริษัท หรือ จดทะเบียนบริษัท เป็นนิติบุคคล เรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไร และทำอย่างไรบ้าง วันนี้ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

การจดจองชื่อบริษัท คือการส่งข้อมูลบริษัทที่เราต้องการจดใหม่ไปให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อรอนายทะเบียนตรวจสอบ ซึ่งก่อนที่จะสามารถเริ่มดำเนินกิจการได้จะต้องได้รับการตรวจสอบและอนุมัติแล้วจากนายทะเบียนก่อน ปัจจุบันการจดจองชื่อบริษัทสามารถทำได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์ โดยเริ่มจาก

  1. การลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพื่อสร้างบัญชีสำหรับจองชื่อบริษัท
  2. ตั้งชื่อบริษัทโดยอาจตั้งจากชื่อของบุคคล บริการของธุรกิจหรือชื่อที่เป็นมงคลก็ได้ซึ่งจะต้องใช้ตัวสะกดภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงกัน
  3. นำชื่อบริษัทที่ตั้งเสร็จแล้วมาตรวจสอบว่าชื่อบริษัทของเราสามารถใช้ในการจัดตั้งได้หรือไม่โดยจะต้องรอผลอนุมัติภายใน 1 – 2 วันทำการและใบจองชื่อจะมีอายุ 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

สรุปก็คือการจดจองชื่อนิติบุคคลทำได้ไม่ยาก แต่ความยากจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับอนุมัติให้สามารถดำเนินกิจการได้ตรงที่ในฐานะบริษัทจะต้องมีเรื่องของเงินๆ ทองๆ เพื่อใช้ในการยื่นภาษีต่อกรมสรรพากร ซึ่งส่วนใหญ่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัทจะต้องมีการทำบัญชี (Accounting) อย่างเป็นระบบ ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกใช้ผู้เชี่ยวชาญอย่างบริษัท รับทำบัญชี เพื่อเข้ามาดูแลและจัดการให้ ซึ่งเรื่องนี้ How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/