ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท มีอะไรบ้าง

การ จดทะเบียนบริษัท มีขั้นตอนที่น่าสนใจและเงื่อนไขที่น่ารู้อยู่มากพอสมควร แต่ในวันนี้ HIG ขอคัดเอาข้อควรรู้หลัก ๆ มาฝากกันก่อน เพื่อความเข้าใจง่ายและเพื่อเป็นเกร็ดความรู้ให้กับผู้ที่กำลังสนใจจะจัดตั้งบริษัท 

  1. ก่อน จดทะเบียนบริษัท ต้องทำการจองชื่อก่อน 

ชื่อบริษัทที่ตั้งไว้ อาจไปซ้ำกับชื่อบริษัทที่มีอยู่เดิม ดังนั้นกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเปิดให้จองชื่อก่อน โดยผู้จัดตั้งบริษัทต้องตั้งชื่อบริษัทเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเตรียมไว้ หากผลออกมาว่าซ้ำกับชื่อที่มีอยู่ในระบบ จะได้นำชื่อสำรองที่ตั้งไว้ออกมาใช้ได้เลย โดยขั้นตอนนี้เมื่อจองชื่อผ่านก็จะได้รับแบบแจ้งผลการจองชื่อไว้ เพื่อยื่นประกอบในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทต่อไป 

  1. ต้องมีผู้ก่อการตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 

กฎหมายเก่ากำหนดให้มี 7 คนขึ้นไป แต่กฎหมายใหม่ลดจำนวนลงมาเหลือเพียง 3 คนเท่านั้น โดยสามารถแบ่งสัดส่วนได้อย่างอิสระ เช่น คนแรกถือหุ้น 50% คนลำดับถัดไปถือหุ้น 30% 20% ตามลำดับก็ได้ หรือจะมอบหุ้นให้ถือเพียง 1-2% ก็ได้ ในกรณีที่เจตนาให้มีชื่อเฉย ๆ เพราะเมื่อต้องทำธุรกรรมสำคัญอย่างการเปิดบัญชีธนาคาร ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่น้อยกว่า 20% จะไม่ถูกเรียกตัวให้ไปทำธุรกรรมร่วมกันที่ธนาคาร 

  1. ทุนจดทะเบียน จ่ายจริงเพียง 25% ได้ 

บริษัทจำนวนมากนิยมกำหนดทุนจดทะเบียนที่ 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ แม้ว่าเราจะมีเงินอยู่จริงไม่ถึง 1 ล้านบาท ก็สามารถใช้ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทได้ ขอเพียงมีเงินมากกว่า 25% ของทุนจดทะเบียนที่กำหนดไว้ก็เพียงพอ 

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 3 ข้อข้างต้น ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อควรรู้เท่านั้น ในความเป็นจริงการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทยังมีเรื่องที่ควรต้องรู้อีกมาก หากผู้สนใจอยากทราบรายละเอียดมากกว่านี้หรือต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สามารถติดต่อ HGA ซึ่งเรามีทั้งบริการ รับทำบัญชี หรืองานด้าน Accounting งานด้านภาษีและงานด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจด้วยเช่นกัน ติดต่อ HIG ได้ง่าย ๆ ตามช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/