ขายของบน Facebook ต้องเสียภาษีหรือไม่

การขายสินค้าและบริการผ่านทางออนไลน์ ได้รับความนิยมมาสักระยะหนึ่งแล้ว ปัจจุบันมีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จำนวนมากอยู่บน Facebook และแพลตฟอร์มอื่น ๆ บ้างขายของผ่านทางออนไลน์อย่างเดียวไม่มีหน้าร้าน บ้างก็มีหน้าร้านมาก่อน เมื่อเทรนด์ดิจิทัลเริ่มก้าวเข้ามามีบทบาทในสังคม จึงผันตัวมาเปิดขายสินค้า บริการผ่านทางออนไลน์ด้วยก็มีไม่น้อย 

หลักเกณฑ์การเสียภาษี สำหรับผู้ค้าออนไลน์บน Facebook ถือเป็นเรื่องที่จะว่าง่ายก้ง่าย จะว่ายากก็ยาก นั่นเป็นเพราะสินค้าและบริการต่าง ๆ มีความหลากหลายอยู่ในตัว สินค้าบางชนิดถูกกำหนดให้ต้องเสียภาษีอยู่แล้ว แต่บางชนิดไม่จำเป็นต้องเสียภาษี หากรายได้ทั้งปีไม่เกิน 1.8 ล้านบาท วันนี้ HIG บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้วยงาน Tax และ Accounting จะขอแนะนำวิธีประเมินภาษีของตนเองให้กับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างคร่าว ๆ ดังนี้ 

  1. รายได้ (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) จากการขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ มีมากกว่า 1.8 ล้านบาท ต่อปี ต้องเสียภาษี และจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ด้วย 
  2. รายได้ต่อปีไม่ถึง 1.8 ล้านบาท ต่อปี และไม่ได้ทำการ จดทะเบียนบริษัท ไว้ ต้องเสียภาษีผ่านทาง ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.94 ซึ่งเป็นแบบยื่นแสดงรายการภาษีเงินได้ส่วนบุคคล โดย ภ.ง.ด.90 จะยื่นช่วง มกราคม – มีนาคม ส่วน ภ.ง.ด.94 ยื่นช่วง กรกฎาคม – กันยายน ของทุกปี 
  3. ร้านค้าออนไลน์ประเภทซื้อมาขายไป ให้หักค่าใช้จ่ายตามอัตรา 60% 
  4. ร้านค้าออนไลน์ประเภทผลิตวินค้าเอง ให้หักค่าใช้จ่ายตามจริง (ต้องใช้เอกสารค่อนข้างมาก) 
  5. ร้านค้าออนไลน์ที่มีรายได้ต่อปีมากกว่า 1 ล้านบาท ควรหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา คือคิดภาษี 0.5

จากข้อมูลในข้างต้น จะสังเกตได้ว่า เมื่อมีรายได้ ก็ต้องจ่ายภาษี โดยเฉพาะรายได้ซึ่งเข้ามาในระบบต่าง ๆ ซึ่งมีเอกสารหลักฐานยืนยัน เช่น เช็คธนาคาร การโอนเงิน การออกใบเสร็จ จำเป็นต้องนำตัวเลขเหล่านั้นมาคิดคำนวณเป็นรายได้ ยื่นแบบภาษีอย่างถูกต้อง ตรงตามรอบเวลาและประเภทภาษีที่ใช้ยื่น 

หากท่านใดสนใจต้องการขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับการคำนวณภาษี การยื่นภาษีอย่างถูกต้อง การทำบัญชี รวมถึงการ จดทะเบียนบริษัท สามารถติดต่อ HIG ได้ ตามช่องทางที่ให้ไว้ด้านล่าง HIG พร้อมให้บริการเสมอ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/