จดทะเบียนบริษัท

การ จดทะเบียนบริษัท มีวิธีการอย่างไร

เมื่อธุรกิจเล็ก ๆ ที่เริ่มต้นภายในครอบครัวเริ่มขยายตัวเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เจ้าของธุรกิจมักนึกถึงการ “จดทะเบียนบริษัท” ซึ่งสามารถสร้างแต้มต่อได้ดีกว่าการทำธุรกิจภายในครอบครัวแบบบุคคลธรรมดา ทั้งในด้านการหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้มากขึ้น, การจ่ายภาษีน้อยกว่าบุคคลธรรมดา, มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั้งในด้านแหล่งเงินและองค์ความรู้, เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำได้มากกว่า, มีความน่าเชื่อถือมากกว่า และยังง่ายต่อการติดต่อประสานงานด้วย

แต่กระนั้นเจ้าของธุรกิจหลายรายก็ยังไม่รู้ว่าการจะ จดทะเบียนบริษัท ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้ HOW GROUP ACCOUNT จะมาแนะนำวิธีการจดทะเบียนตั้งบริษัทอย่างคร่าว ๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • ตั้งชื่อบริษัทที่จะใช้ในการจดทะเบียน
  • จดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อแสดงความต้องการตั้งบริษัทซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์, จำนวนหุ้น และข้อมูลผู้ก่อตั้ง จากนั้นก็นำไปยื่นต่อนายทะเบียน
  • จองซื้อหุ้นและนัดประชุมผู้ถือหุ้น
  • ประชุมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
  • คัดเลือกคณะกรรมการของบริษัท
  • ชำระค่าธรรมเนียมจดทะเบียน
  • รับหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

ขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้อาจดูยุ่งยากและซับซ้อนสำหรับเจ้าของธุรกิจ เพราะเป็นขั้นตอนตามกฎหมายและระเบียบของทางการ นั่นจึงทำให้ผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยหันไปปรึกษาบริษัท รับทำบัญชี และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งจะเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาและช่วยดำเนินการตามขั้นตอนเหล่านี้แทนได้ทั้งหมด รวมถึงยังช่วยในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายและการดำเนินการเกี่ยวกับภาษี (Tax) ต่าง ๆ แทนเจ้าของกิจการได้อีกด้วย

หากต้องการปรึกษาด้านการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท รวมถึงการจัดทำบัญชีต่าง ๆ สามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญของ HOW GROUP ACCOUNT ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/