การเลือกสำนักงานบัญชีที่ดี มีอะไรบ้าง

สำนักงานบัญชีที่ดี มีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากข้อมูลที่ถูกต้องจากงบการเงิน จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนการตลาด แผนการลงทุนและแผนการจัดการอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง 

แต่การเลือกผู้ รับทำบัญชี ที่ดี มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในเรื่องของ Tax และ Accounting นั้นมีวิธีการเลือกอย่างไร HIG ขอนำหลักการดี ๆ มาเสนอ ดังนี้ 

  1. เลือกผู้ รับทำบัญชี ในรูปแบบบริษัท 

ควรเลือกสำนักงานบัญชีที่จดทะเบียนบริษัทมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว สามารถตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจได้และเป็นบริษัทที่ดูมีความน่าเชื่อถือ มีจำนวนคนทำบัญชีในบริษัทมากกว่าหนึ่ง เหตุที่ไม่ควรเลือกสำนักงานบัญชีในรูปแบบบุคคลหรือมีคนทำบัญชีเพียงคนเดียว เพราะหากเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น คนทำบัญชีไม่รับทำต่อ คนทำบัญชีเกิดเหตุที่ทำให้ไม่สามารถทำบัญชีต่อไปได้ งานด้าน Tax และ Accounting จะหยุดชะงัก เอกสารอาจค้างอยู่ที่ผู้ทำบัญชี กลายเป็นความยุ่งยากในภายหลัง 

  1. ติดต่อได้ง่าย รับสายตลอด 

หากสำนักงานบัญชีใด ติดต่อยาก ไม่ค่อยรับสาย ไม่ค่อยตอบอีเมล ควรปัดออกจากตัวเลือกการพิจารณา เนื่องจากสำนักงานบัญชีที่ดี ไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำบัญชี จ่ายภาษีหรือทำเอกสารทางการเงินเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยของกิจการได้ด้วย เมื่อเกิดปัญหาหรือกิจการต้องการคำปรึกษา หากสำนักงานบัญชีไม่พร้อมให้คำแนะนำ อาจส่งผลให้กิจการตัดสินใจผิดพลาด เกิดปัญหาตามมาได้ง่าย 

  1. มีสถานที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง 

สำนักงานบัญชีอาจตั้งอยู่ไกลจากกิจการได้ เพราะในปัจจุบัน การขนส่งเอกสารผ่านช่องทางต่าง ๆ สะดวกสบายและปลอดภัยกว่าในอดีต แต่หลักสำคัญคือ สำนักงานบัญชีที่ดีควรมีที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง สามารถติดตามเอกสารของกิจการได้ สามารถติดตามบุคคลในสำนักงานบัญชีได้ หากเกิดเหตุจำเป็น 

  1. มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านงานบัญชี ภาษีและการดำเนินธุรกิจ

สำนักงานบัญชีที่ดี ควรมีความรอบรู้เกี่ยวกับการทำบัญชี ภาษีและการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากทั้ง 3 สิ่งนี้มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยู่ จะเชี่ยวชาญเฉพาะการทำบัญชี แต่ไม่แม่นภาษีเลย ก็ไม่ได้ จะชำนาญด้านเอกสารเพียงอย่างเดียว แต่ไม่ถนัดเรื่องการติดต่อดำเนินการกับทางหน่วยงานราชการก็ไม่ได้อีกเช่นกัน ดังนั้นการตัดสินใจเลือกสำนักงานบัญชี ควรทดลองสอบถามเกี่ยวกับการทำบัญชี ภาษีและการดำเนินธุรกิจ แล้วดูว่าสำนักงานบัญชีแห่งนั้นสามารถให้คำตอบได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ อธิบายได้เข้าใจง่ายดีหรือไม่

เมื่อผ่านหลักเกณฑ์ข้างต้นครบแล้ว ก็มาดูรายละเอียดราคาค่าบริการ ซึ่งแต่ละแห่งจะกำหนดรายละเอียด เงื่อนไขแตกต่างกันออกไป ควรศึกษาทำความเข้าใจ และซักถามก่อนตัดสินใจ

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/