การเปิดธุรกิจใหม่ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

การเปิดธุรกิจใหม่ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

การเปิดธุรกิจใหม่ มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

การเปิดธุรกิจใหม่ นำพาไปสู่การ จดทะเบียนบริษัท เพื่อรับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยสภาพการเป็นนิติบุคคล แต่การ จดทะเบียนบริษัท นั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ยุ่งยากมากหรือไม่ HIG จะพาไปดูพร้อม ๆ กัน 

ก่อนอื่นเราจะเริ่มที่การ จองชื่อ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิด 2 ช่องทางให้ได้จองชื่อกัน ช่องทางแรกผ่านทางออนไลน์ เข้าไปจองชื่อได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า อีกช่องทางหนึ่งคือการเดินทางไปจองชื่อด้วยตัวเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเขตหรือสำนักงานพาณิชย์ประจำจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ซึ่งชื่อที่จองนั้นต้องคิดเตรียมไว้แล้วทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

จากนั้นเมื่อขั้นตอนการจองชื่อผ่าน เราได้ชื่อบริษัทที่ไม่ซ้ำกับที่เคยมีอยู่เดิมแล้ว จะได้รับแบบแจ้งผลการจองชื่อ ซึ่งเอกสารนี้จะนำพาไปสู่ขั้นตอนต่อไปและต้องดำเนินการขั้นตอนต่อไปภายใน 30 วัน หลังจากจองชื่อสำเร็จเท่านั้น หากปล่อยให้เกินกำหนดเวลา ต้องกลับไปทำขั้นตอนการจองชื่อใหม่อีกครั้ง 

ขั้นตอนต่อไปที่ว่าคือ การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ซึ่งสามารถทำในวันเดียวกันได้ แต่ต้องเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว 

  1. ชื่อบริษัท (ตามที่จองไว้) 
  2. ที่ตั้งสำนักงาน 
  3. วัตถุประสงค์ของบริษัท 
  4. ทุนจดทะเบียน 
  5. ข้อมูลผู้ก่อการ ซึ่งต้องมีจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป 
  6. ข้อมูลผู้ถือหุ้น เช่น ชื่อ-นามสกุล สัญชาติ ที่อยู่และจำนวนผู้ถือหุ้น 
  7. ข้อมูลพยาน ซึ่งต้องมีจำนวน 2 คน 
  8. รายละเอียดการประชุมเพื่อจัดตั้งบริษัท เช่น ข้อบังคับของบริษัท กรรมการบริษัทคือใครบ้าง อำนาจลงนามเป็นอย่างไร และผู้สอบบัญชีคือใคร 

จากนั้นเมื่อนายทะเบียนตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับแบบฟอร์มที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้บุคคลที่ระบุไว้ในแต่ละหน้าเซ็น พร้อมแนบเอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและชำระค่าธรรมเนียม ถือเป็นอันเสร็จสิ้น 

ขั้นตอนโดยรวมอาจดูไม่ยุ่งยาก แต่ในรายละเอียดนั้นต้องบอกตามตรงว่าควรดำเนินการโดยผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญ เนื่องจากหากเกิดความผิดพลาดขั้นในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ก็อาจสร้างปัญหาตามมาได้ 

นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้บริษัทจำนวนมาก วางใจให้ HGA บริษัท รับทำบัญชี และงานด้าน Accounting ซึ่งมีความชำนาญในการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงรับผิดชอบในเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสิ้นกระบวนการ ท่านใดสนใจขอรับคำปรึกษาสามารถติดต่อ HGA ได้ตามช่องทางด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/