การยื่นงบการเงิน คืออะไร

การยื่นงบการเงิน คืออะไร

การยื่นงบการเงิน คืออะไร

นิติบุคคลในประเทศไทย ถูกกำหนดให้ยื่นงบการเงินเป็นรายปี ภายในระยะเวลา 5 เดือนนับจากวันสิ้นรอบบัญชี ซึ่งนิติบุคคลสัญชาติไทย มักนับรอบบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. เมื่อนับจากวันสิ้นรอบปี บริษัทสัญชาติไทยจึงมักต้องยื่นงบการเงินภายในวันที่ 31 พ.ค. แต่สำหรับนิติบุคคลซึ่งเป็นบริษัทลูกจากต่างชาติ มักมีรอบบัญชีแตกต่างกันออกไป เช่น เริ่มรอบบัญชีวันที่ 1 เม.ย. – 31 มี.ค. หรือวันที่ 1 ก.ย. – 31 ส.ค. ซึ่งเมื่อนับจากวันสิ้นรอบบัญชี บริษัทข้ามชาติแห่งแรก ต้องยื่นงบการเงินภายในวันที่ 31 ส.ค. และแห่งที่สองต้องยื่นงบการเงินภายในวันที่ 31 ม.ค. ตามลำดับ 

กรมสรรพากรกำหนดให้บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาท ต้องยื่นงบการเงินด้วยเช่นกัน ดังนั้น ธุรกิจ SMEs มีหน้าที่ต้องยื่นงบการเงินทุกปี แม้ว่าในปีนั้น ๆ จะไม่มีรายได้ หรือไม่มีการขายเลย กฎหมายก็กำหนดให้ยื่นงบการเงินต่อสรรพากรอยู่ดี 

ระเบียบการยื่นงบการเงินมีหลายขั้นตอนและค่อนข้างยุ่งยาก หากต้องการศึกษารายละเอียดสามารถดาวน์ดหลดเอกสารจากลิงค์นี้ ซึ่งเป็นการให้ความรู้จากกรมอุตสาหกรรมได้ตลอด 24 ชม. 

https://bsc.dip.go.th/uploadcontent/bsc/download/32-1manual_finacial2559.pdf

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ระเบียบการยื่นใช้ระบบออนไลน์ หรือ DBD e-Filing เป็นหลัก HIG จึงขอแนะนำให้ยื่นครั้งเดียวทางระบบออนไลน์เลย จะได้ไม่ซ้ำซ้อนกับการยื่นเอกสารเป็นเปเปอร์ และสำหรับการยื่นงบการเงินนั้น หากบริษัทติดขัดเกิดปัญหา ส่งผลให้ต้องยื่นงบล่าช้า ตามข้อกำหนดสามารถอนุโลมให้ยื่นล่าช้าได้ไม่เกิน 2 เดือน หากเกินกว่านั้นจะโดนโทษปรับและอัตราการปรับจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ HIG จึงขอเตือนว่าควรทำทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในเวลา ไม่เช่นนั้นอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของท่านได้ 

ยิ่งไปกว่านั้น หากกิจการใดไม่ยื่นงบการเงินต่อเนื่องกันนานเกิน 3 ปี มีโอกาสจะถูกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าขีดชื่อออกจากทะเบียน กลายเป็นนิติบุคคลสิ้นสภาพได้ ซึ่งเมื่อมีสถานะนั้นแล้ว กิจการก็จะไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้อีก ถือเป็นผลเสียอย่างมากต่อกิจการของท่าน 

จากข้อมูลข้างต้น น่าจะพอทำให้มองเห็นภาพได้ว่าการยื่นงบการเงินนั้น มีความสำคัญต่อกิจการอย่างไร เช่นเดียวกับการทำ Accounting และการจ่าย Tax ที่ทุกธุรกิจจำเป็นต้องให้ความสำคัญ และเนื่องจากลักษณะงานดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยความถูกต้อง แม่นยำและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำให้หลายบริษัทเลือกใช้บริการบริษัท รับทำบัญชี มากกว่าจะเสี่ยงลงมือจัดการด้วยตนเอง เพราะหากเกิดความผิดพลาดขึ้น ก็มีโอกาสจะเกิดความเสียหายต่อกิจการได้ไม่ยาก HIG เองก็ได้รับความไว้วางใจจากหลายบริษัท ให้ช่วยดูแล และเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทำ Accounting และการจ่าย Tax รวมถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอีกด้วย หากท่านใดสนใจ สามารถขอรับคำปรึกษาจาก HGA ได้ ตามช่องทางด้านล่าง

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/