การปิดงบการเงิน คืออะไร

การปิดงบการเงิน คืออะไร

การปิดงบการเงิน คือ การจัดการงบการเงินเมื่อถึงกำหนดรอบสิ้นบัญชี ซึ่งจะต้องจัดทำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยต้องจัดหาผู้ทำบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อส่งมอบงบการเงินไปให้กับกรมพัฒนาธุรกิจและกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทใดที่มีแผนก หรือหน่วยงานบัญชี หรือ Accounting อยู่แล้ว และมีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินและปิดงบการเงินได้คงมิใช่ปัญหา แต่สำหรับบริษัทใหม่ หรือเพิ่ง จดทะเบียนบริษัท เป็นนิติบุคคล อาจมีปัญหา และมีความจำเป็นต้องจ้างบริษัท รับทำบัญชี โดยเฉพาะ ยิ่งเป็นบริษัทขนาดเล็ก การจัดทำบัญชีและภาษีคงทำให้ปวดหัวไม่มากก็น้อย ไหนจะเรื่อง Tax และ ภาษีอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและไม่ใช่ ยิ่งมาเจอเรื่องการปิดงบการเงินยิ่งยุ่งยากเข้าไปอีก หากบริษัทใดที่ยังไม่เคยปิดงบการเงินมาก่อน สามารถจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อนำไปติดต่อบริษัทรับทำบัญชี หรือสำนักงานบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ

  • เอกสารรายการค้าทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใบกำกับภาษีซื้อ ใบกำกับภาษีขาย บิลเงินสด ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ค่าขนส่งเดินทางและค่าน้ำมัน
  • รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย (Tax)
  • ติดต่อสำนักงานบัญชีเพื่อทำการว่าจ้างให้จัดทำงบการเงินและทุกอย่างจนกระทั่งการปิดงบการเงิน ซึ่งอย่าลืมที่จะขอสมุดรายวันแยกประเภท (G/L) สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย ทะเบียนสินทรัพย์ สมุดรายวันทั่วไป กับทางสำนักงานบัญชี เพื่อเป็นข้อมูลในปีถัดไป

เมื่อได้งบการเงินที่ทำการปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็อย่าลืมนำส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจ กรมสรรพากรและหน่วยอื่น ๆ ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลา 150 วัน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี เพราะมิเช่นนั้นแล้วอาจโดยปรับตามที่กำหมายกำหนดได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/