การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศต้องเสียภาษีอะไรบ้าง

การคำนวณภาษี หรือ Tax นั้น มักเป็นสิ่งที่หลายคนมองว่ายาก และมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก แต่หากได้ศึกษาความรู้เบื้องต้นเอาไว้ ก็จะสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและช่วยให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ โดย HIG ผู้ให้บริการ รับทำบัญชี และรับผิดชอบงานด้าน Accounting มีข้อแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาแนะนำให้เข้าใจได้ง่าย ๆ ดังนี้ 

การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ต้องชำระภาษีด้วยกัน 2 ส่วน ได้แก่ อากรนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีวิธีการคำนวณคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้ 

  1. อากรขาเข้า 

นำค่าสินค้า ค่าประกันภัย และค่าขนส่งมาบวกรวมกัน เราจะได้ตัวเลขที่เรียกว่า “ราคา CIF” จากนั้นค้นหาอัตราภาษีขาเข้าในเว็บไซต์ของกรมศุลกากร ด้วยการค้นหาคำว่า “ค้นหาพิกัดศุลกากร” เลือกประเภทสินค้า จากนั้นเลือกอัตราอากร ในกรณีที่ประเทศไทยให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีนำเข้าจากประเทศอื่น เช่น FTA, ASEAN, WTO เนื่องจากอัตราอากรที่มีการยกเว้นเป็นพิเศษนี้ มักจะเป็น 0% หรือต่ำกว่า เพื่อส่งเสริมการค้าขายระหว่างประเทศ เมื่อค้นหาอัตราภาษีขาเข้าเจอแล้ว ให้นำมาคูณกับ “ราคา CIF” ที่ได้ ตามสูตรด้านล่าง 

ราคา CIF x อัตราภาษีขาเข้า = อากรขาเข้า

  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

ลำดับต่อมา นำ “ราคา CIF” ในข้อ 1 บวกกับ “อากรขาเข้า” แล้วคูณกับ “อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม” ตามสูตรคำนวณต่อไปนี้ 

[ราคา CIF + อากรขาเข้า] x อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อคำนวณ อากรขาเข้า และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำตัวเลขทั้งสองค่ามาบวกกัน ก็จะกลายเป็น “ค่าภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ เมื่อนำสินค้าเข้ามาจากต่างประเทศ” 

อากรขาเข้า + ภาษีมูลค่าเพิ่ม = ภาษีทั้งหมดที่ต้องชำระ

แม้ว่าภาษีที่ต้องชำระจะดูมีมูลค่าสูง และกลายเป็นภาระทางการเงินให้กับบริษัท แต่การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทสอย่างถูกกฎหมายนี้ ช่วยให้บริษัทได้รับสิทธิประโยขน์จากการใช้เป็นภาษีซื้อได้ในเดือนถัดไป เท่ากับว่าไม่ได้เสียอะไรไปเลย หากจะให้มีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น บริษัทควรมอบหมายงานด้านภาษีให้ผู้เชี่ยวชาญดูแลโดยตรง ซึ่ง HGA เรามีความพร้อม ทั้งการดูแลด้านภาษี บัญชีและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ ท่านใดสนใจสามารถติดต่อ HGA ผู้ให้บริการ รับทำบัญชี และรับผิดชอบงานด้าน Accounting รวมถึงงานด้าน Tax ได้ ตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/