การทำบัญชี หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

การทำบัญชี หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร

การทำบัญชี หัก ณ ที่จ่าย คืออะไร ผู้มีรายได้ทุกคนต้องมีการเสียภาษี (Tax) เรื่องนี้ทุกคนคงทราบกันดีอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าทุกการใช้จ่ายจะต้องนำไปยื่นเสียภาษี (Tax) ต่อกรมสรรพากรทั้งหมดซะเมื่อไหร่ เนื่องจากมีรายการที่สามารถใช้ลดหย่อนได้ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร โดยเฉพาะ บริษัทจดทะเบียน หรือนิติบุคคลในการยื่นรายได้ต่อกรมสรรพากร จึงต้องมีการ หัก ณ ที่จ่าย หลายคนอาจมีคำถามว่าทำไมถึงต้องหัก เรื่องนี้มีรายละเอียดอย่างไร วันที่ How Group Account จะมาเล่าให้ฟัง

เงินได้หัก ณ ที่จ่าย หรือ หัก ณ ที่จ่าย หมายถึงเงินที่ “ผู้จ่าย” ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทต้อง “หัก” ไว้ก่อนการจ่ายเงินให้กับ “ผู้รับ” ซึ่งไม่ว่าผู้รับจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลก็ต้องมีการ หัก ณ ที่จ่ายไว้ทั้งสิ้นแล้วออกหนังสือรับรองไว้ให้กับผู้รับเพื่อใช้ยื่นต่อกรมสรรพากร จากนั้นบริษัทจะทำการสรุปยอด หัก ณ ที่จ่าย นำส่งให้กับสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยที่ประเภทของการ หัก ณ ที่จ่าย ประกอบด้วย

  1. หัก 1% สำหรับค่าขนส่ง เช่น บริการขนส่งสินค้าจากผู้ให้บริการขนส่ง
  2. หัก 2% สำหรับค่าโฆษณา เช่น การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทโฆษณา
  3. หัก 3% สำหรับค่าจ้างรับเหมาหรือบริการต่างๆ เช่น บริการรับจ้างทำของ
  4. หัก 5% สำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ค่าเช่าสถานที่จัดสัมมนา

ทั้งนี้กรณีที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายไม่เกิน 1,000 บาท ไม่มีการ หัก ณ ที่จ่าย

โดยรวมแล้วคือจะเห็นได้ว่ากิจการหรือกิจกรรมของบริษัทมีอยู่หลากหลายประเภทที่ต้องมีการหัก ณ ที่จ่าย เพื่อประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี บริษัทจึงจำเป็นต้องมีการทำบัญชี (Accounting) แยกตามประเภทของค่าใช้จ่ายที่ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้ How Group Account เราช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/