การทำบัญชี

การทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย มีอย่างไรบ้าง

หากย้อนไปในชีวิตวัยเด็ก หลายคนคงเคยได้รับการสอนทำบัญชีอย่างง่ายกัน นั่นคือการทำรายรับและรายจ่าย แต่ในความเป็นจริงการทำรายรับรายจ่ายที่ถูกต้องตามหลักบัญชีนั้นมีในส่วนของงบดุลที่แสดงถึงสินทรัพย์หนี้และงบกระแสเงินสด ซึ่งบริษัทที่ จดทะเบียนบริษัท จะต้องจัดทำและส่งให้สำนักงานบัญชีเพื่อตรวจก่อนจะส่งให้กับกรมสรรพากรอีกครั้งหนึ่ง โดยการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประกอบไปด้วย

  • รายงานเงินสดรับ-จ่าย จะต้องเป็นแบบฟอร์มที่ทางกรมสรรพากรกำหนดให้เท่านั้น เจ้าของธุรกิจสามารถเพิ่มช่องตามความเหมาะสมของธุรกิจตนเองได้ แต่คงรายละเอียดที่สรรพากรกำหนดไว้ ซึ่งรายงานเงินสดรับ-จ่ายจะต้องบันทึกลงรายการรับ-จ่าย ภายใน 3 วัน นับตั้งแต่มีรายรับหรือรายจ่าย 
  • จะต้องสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายทุก ๆ เดือน

รายการที่จะนำมาบันทึกลงในรายงานเงินสดรับ-จ่าย คือ

  • เอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน ค่าขายของ, ค่าหุ้น, เงินกู้ สำหรับในฝั่งรายรับ
  • เอกสารใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด สำหรับในฝั่งรายจ่าย ค่าขนส่ง, ค่าวัตถุดิบ, ค่าจ้างแรงงาน ซึ่งจะต้องเป็นเอกสารรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ มิใช่รายจ่ายส่วนตัว
  • รายงานเงินคงเหลือ ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างรายรับ-รายจ่าย

นอกจากนี้ยังมีในส่วนของงบดุลต่าง ๆ Tax ภาษีซื้อ, ภาษีขาย ที่บริษัทฯ จะต้องจัดทำเพื่อสรุปเป็นรายเดือนในทุก ๆ เดือน อีกด้วย

ประโยชน์ของการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

  • ทำให้รับรู้ถึงสถานะทางการเงิน
  • สามารถใช้วางแผนในการใช้จ่ายเงินได้
  • รับรู้ถึงปัญหาทางการเงินและหาวิธีแก้ไข
  • ใช้เป็นข้อมูลในการปรับลดต้นทุนในการดำเนินกิจการได้
  • จัดส่งให้สรรพากรได้อย่างถูกต้องและไม่ผิดกฎหมาย

สำหรับบริษัทที่เปิดใหม่และ จดทะเบียนบริษัท เป็นครั้งแรก ยังไม่มีแผนกบัญชี หรือ Accounting ที่เก่งและต้องการลดต้นทุนในการจ้างบุคลากร การเลือกใช้บริการบริษัททำบัญชีเฉพาะทางก็จะช่วยลดต้นทุนในช่วงเริ่มต้นได้เป็นอย่างมาก

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/