การทำบัญชีเบื้องต้น มีอย่างไรบ้าง

ความเคลื่อนไหวทางด้านการเงินนับเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินกิจกรรมหรือกิจการต่างๆ ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่เพราะเป้าหมายสำหรับนักธุรกิจที่ทุกคนมีเหมือน ๆ กันคือการทำกำไรดังนั้นประโยชน์ของการทำบัญชีคือเพื่อรุกและรับโดยมีข้อมูลทางการเงินให้การสนับสนุนเพื่อไม่ให้ก้าวพลาด หลายคนคิดว่าการทำบัญชีเป็นเรื่องใหญ่ซึ่งคงต้องมีแต่บริษัทใหญ่ ๆ เท่านั้นที่ทำได้และต้องมีบริษัท รับทำบัญชี ช่วยทำเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงไม่ว่าธุรกิจคุณจะเล็กหรือใหญ่หัวใจของการดำเนินงานก็คือการทำบัญชีทั้งนั้น วันนี้ How Group Account จะมาบอกถึงการทำบัญชีเบื้องต้นให้รู้กัน

1. รู้จักรวบรวมข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของเราอย่างเป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งหนี้ บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าจ้างลูกจ้าง ค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือน ตลอดจนสัญญาการชำระเงินของลูกค้า

2. บันทึกและแบ่งข้อมูลออกเป็น 4 หมวดคือ

  • บันทึกรายได้ที่เกิดจากการขายของให้ลูกค้า
  • บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานทั้งหมด
  • บันทึกรายการสินทรัพย์ทั้งหมดของธุรกิจ
  • บันทึกรายการหนี้สินที่ธุรกิจมีไว้กับบุคคลที่ 3 

3. บันทึกทุกรายการรับ (เดบิต) และรายการจ่าย (เครดิต) ตามประเภทบัญชี เช่น บัญชีรายได้ บัญชีเจ้าหนี้ หรือบัญชีเงินสด ซึ่งในช่วงท้ายจะต้องกระทบยอดเท่ากันเสมอ

4. สรุปงบดุลและบัญชีเป็นแบบกระแสรายวัน

จะเห็นได้ว่าการทำบัญชีเบื้องต้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด แต่นั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของระบบภายในเท่านั้น ซึ่งต้องอย่าลืมว่าตามข้อกฎหมายแล้วผู้ที่มีรายได้จะต้องมีการเสียภาษี (Tax) นั่นหมายความว่าเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการคำนวณฐานภาษี (Tax) ให้มากที่สุดจึงต้องมีเรื่องของการจัดทำบัญชี (Accounting) ที่ถูกต้องตามมาด้วย แต่เรื่องนี้จะยุ่งยากหรือง่ายดายเพียงไร เรา How Group Account สามารถช่วยคุณได้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/