การตรวจลงตราวีซ่า คืออะไร

การตรวจลงตราวีซ่า คืออะไร

การตรวจลงตราวีซ่า คืออะไร

วีซ่า (Visa) เป็นเอกสารสำคัญสำหรับแสดงให้เห็นว่าบุคคลได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ดินแดนหรือเขตพื้นที่ซึ่งระบุไว้ในวีซ่าตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเอกสารการอนุญาตดังกล่าวจะอยู่ในรูปของตราประทับในหนังสือเดินทาง โดยจะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่ากำกับไว้พร้อมกันด้วย อาทิ เขตพื้นที่ที่ให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของวีซ่าและช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ เป็นต้น 

วีซ่าถือเป็นเอกสารสำหรับแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในขณะเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งการตรวจลงตราเพื่อแสดงถึงการอนุญาตให้บุคคลเดินทางเข้าประเทศหรือพื้นที่นั้น ก็คือ “การตรวจลงตราวีซ่า“นั่นเอง 

สำหรับชาวต่างชาติหรือนักธุรกิจที่ต้องการขอวีซ่าเข้ามาในประเทศไทยนั้น ก็จะมีกระบวนการทางเอกสารที่ค่อนข้างซับซ้อน และบางครั้งก็ต้องอาศัยเอกสารเฉพาะตามประเภทของวีซ่า นั่นจึงทำให้ชาวต่างชาติบางรายอาจติดขัดในขั้นตอนนี้ ซึ่งส่งผลทำให้การขอวีซ่าต้องล่าช้าและใช้เวลานานขึ้น

แต่ปัจจุบันมีทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งจะจัดการเรื่องวีซ่าได้ง่ายขึ้นเพราะสามารถปรึกษาและขอรับบริการเกี่ยวกับขั้นตอนต่าง ๆ ในการขอวีซ่าได้จากบริษัทรับทำวีซ่าซึ่งจะช่วยให้คำปรึกษาและจัดการเกี่ยวกับการขอวีซ่าทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น วีซ่าติดตามครอบครัว, วีซ่าทำงาน, วีซ่าแต่งงาน รวมถึงการขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่เรียกว่า “Work permit” ด้วย

นอกจากขั้นตอนเกี่ยวกับการเดินทางเข้ามาทำงานหรือการเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยแล้ว ชาวต่างชาติยังต้องศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวข้องการเสียภาษีตามข้อกำหนดของกรมสรรพากรด้วย โดยจะต้องมีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ซึ่งเรื่องเหล่านี้นักธุรกิจต่างชาติหรือชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยสามารถปรึกษากับบริษัท รับทำบัญชี ทั่วไปซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจและการทำงานในประเทศไทยอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การ จดทะเบียนบริษัท , จัดทำวีซ่าและการขอใบอนุญาตทำงาน (work permit) ด้วย ซึ่งถือว่าสะดวกมากสำหรับนักธุรกิจและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย 

  HOW GROUP ACCOUNT สามารถช่วยคุณจัดการกับทุกเรื่องเกี่ยวกับบัญชีบริษัทแทนคุณได้ หากต้องการใช้บริการหรือคำปรึกษาด้านภาษีและบัญชีสามารถติดต่อได้จากช่องทางต่อไปนี้

ช่องทางการติดต่อ

FB : How Group Accounts

LINE : @hgaccount

Website : https://www.hgaccount.com/