บริษัท ฮาว กรุ๊ป
แอ๊คเคานส์ จำกัด (HGA)

      บริษัท ฮาว กรุ๊ป แอ๊คเคานส์ จำกัด ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้บริการด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ระบบบัญชี และจดทะเบียนธุรกิจ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ให้คำปรึกษาด้านการลงทุน ปรับปรุงกิจการ ด้วยเทคนิคการบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน อย่างเหนือระดับ

       จดทะเบียนธุรกิจ จดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนบริษัท รับจดทะเบียนเลิกบริษัท รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ โดยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานโดยตรงมากกว่า 10 ปี  

       พร้อมทั้งให้บริการขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) วีซ่าทำงาน (Non-B Visa) ต่อใบอนุญาตทำงาน ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ขอวีซ่าทำงาน (Non-B Visa) เปลี่ยนประเภทวีซ่า เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เปลี่ยนวีซ่าท่องเที่ยว เป็น วีซ่า Non-O (วีซ่าติดตาม) / วีซ่า Non-B (วีซ่าทำงาน)

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี

พร้อมให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มีปัญหาด้านบัญชี และภาษีอากร ได้อย่างถูกต้องและตรงจุด

เราทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ด้วยความชำนาญและแม่นยำในการทำงานสามารถให้บริการลูกค้า ได้รวดเร็ว ถูกต้อง

เราคิดบริการที่เหมาะสม และคุ้มค่า

เพราะเรามีความเพียบพร้อมในการให้บริการ
จึงทำให้เรานั้น คิดค่าบริการที่มีราคาที่เหมาะสม

บริการของเรา

การอบรมสัมมนาของเรา

ยินดีให้คำปรึกษา

ด้วยทีมงานมืออาชีพ มากประสบการณ์